Groningen: Persbericht Werkgroep Stralingsvrij Kind. Nieuwe website www.stralingsvrijkind.nl

woensdag, 25 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Uit Groningen ontving Stopumts het onderstaande Persbericht van de Werkgroep Stralingsvrij Kind. Zie vooral ook het bijgevoegde PDF ''Bezwaar Document Draadloos Groningen''. 108 pag.


P E R S B E R I C H T

Groningen, 25-02-09
Oprichting groep Stralingsvrij Kind in Groningen.

Pleidooi voor een veilig alternatief voor de plannen van St. Draadloos Groningen en een oproep tot vervanging van draadloze ICT op scholen.

Sinds vorige week woensdag is in Groningen een groep burgers actief die zich verenigd hebben in de werkgroep Stralingsvrij Kind. Deze groep is opgericht in reactie op de plannen van de gemeente Groningen, het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen om de binnenstad van Groningen te voorzien van een draadloos WIFI-netwerk.

De leden van Stralingsvrij Kind willen een veilig alternatief aanbieden voor de tot nu toe ongebreidelde toename van hoogfrequente elektromagnetische straling in hun stad, waarvan het nieuwste project van St. Draadloos Groningen een goed voorbeeld is. Zij vinden dat er nu voldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat aantoont dat draadloze netwerken grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengen.
Zo hebben de alarmerende onderzoeksresultaten van het zogenaamde BioInitiative Rapport er recentelijk (4 sept. 2008) toe geleid dat de leden van het Europese Parlement een motie met 522 tegen 16 stemmen hebben aangenomen waarin gepleit wordt om de stralingblootstellinglimieten drastisch naar beneden bij te stellen.
Op 11 en 12 februari j.l. volgde voor Europarlementariërs een Bioinitiative workshop in Brussel, waarin ze werden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van hoogfrequente straling.

Stralingsvrij Kind zal daarom in de Groningse gemeenteraad en tijdens de nu startende (of gestarte) stralingbewustwordingscampagne voor de burgers in de stad Groningen een veilig alternatief gaan bepleiten voor de plannen van St. Draadloos Groningen. Zij willen graag dat de Oostenrijkse stad Salzburg als voorbeeld gaat dienen voor stralingsnorm in Groningen voor de al aanwezige straling afkomstig van zendmasten.

Ook vindt Stalingsvrij Kind dat een superglasvezelnetwerk zoals dit nu in Amsterdam is gestart een uitstekend alternatief is voor Draadloos Groningen. Dit is 100% veilig voor de volksgezondheid, beter beveiligbaar voor bedrijven, het kan veel meer data aan met hogere snelheid en is veel beter te rijmen met het streven van Groningen om ‘Duurzaamste Stad van Nederland’ te worden.

Tevens pleit Stralingsvrij Kind voor de zo snel mogelijke vervanging van draadloze WIFI-netwerken op Groningse scholen door b.v. het veilige alternatief van de glasvezelkabel. De vele wereldwijd geconstateerde gezondheidsklachten geven aan dat draadloos een brug te ver is. Zo is onlangs het draadloos netwerk van de Nationale Bibliotheek in Parijs op non-actief gesteld na een veelvoud van klachten en protesten van studenten en docenten. De Engelse gezondheidsraad heeft naar aanleiding van veelvuldige klachten over wifi-systemen opdracht gegeven onderzoek te doen naar gezondheidsrisico’s. In datzelfde Engeland werden al eerder op een aantal scholen de draadloze Wifi-systemen uitgeschakeld.

De komende weken en maanden zullen de actievoerders op diverse wijzen actief zijn om het Groningse publiek op de hoogte te stellen van de gezondheidsrisico’s van GSM, UMTS, mobieltjes, Dect-telefoons, draadloze WIFI-netwerken en andere aanverwante risicovolle stralingszaken.
Het websiteadres van Stralingsvrij Kind is www.stralingsvrijkind.nl . Via deze website kan ook een petitie worden ondertekend als protest tegen de huidige plannen van St. Draadloos Groningen

- Einde bericht -

Contactpersonen voor de pers:
Frides Laméris 050-4096142
Harmen Uijttewaal 050-8539686, 06-28414036

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie