Terneuzen: Zienswijze verstuurd aan B&W en Gemeenteraad

donderdag, 19 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief verzonden aan B&W en Gemeenteraad van Terneuzen.

ZIENSWIJZE N.A.V. HET BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VOOR HET BOUWPLAN VAN EEN UMTS MAST, ROOSEVELTLAAN TE TERNEUZEN.

18-2-2009

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 35,
4530 AA Terneuzen.

Geachte leden van College èn Gemeenteraad,

Bij deze dienen wij onze Zienswijze in tegen uw besluit om vrijstelling te verlenen van het huidige bestemmingsplan voor de bouw van een UMTS zendmast op de locatie Rooseveltlaan / Kamerlingh Onnostraat.

Alvorens de zienswijze nader toe te lichten, willen we vast leggen het te betreuren dat de gemeente de richtlijnen van de Aarhus Conventie geschonden heeft. Wij zien ons gerechtigd deze schending van de Conventie aan de Bestuursrechter voor te leggen en stellen de gemeente Terneuzen aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij hiertoe moeten maken.
Bijkomend effect is dat de gemeente nu onnodig veel onrust onder haar burgers veroorzaakt heeft en in deze zienswijze-procedure tal van vragen en kritiekpunten opduiken, die met een actieve informatievoorziening voorkomen hadden kunnen worden.

Aangaande onze argumenten bij de Zienswijze willen wij in de gelegenheid gesteld worden deze mondeling nader toe te lichten in een openbare Hoorzitting. Niet alleen ontvangen wij hiertoe graag een uitnodiging, maar verzoeken U deze ook te doen toekomen aan alle inwoners, die binnen een straal van 400 meter van de geplande UMTS mast wonen, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de argumenten, die wij tegen deze vrijstelling in brengen:
*) De gemeente heeft omwonenden/scholen volstrekt onvoldoende geïnformeerd.
*) De gemeente heeft niet onderbouwd welke alternatieve locaties er voorhanden zijn.
*) De gemeente weerlegt niet dat de gezondheidsrisico’s op de (middel)lange termijn onbekend zijn.
) De gemeente heeft een planschaderisico-overeenkomst afgesloten met een daarvoor onverzekerd telefoonbedrijf.
*) De gemeente negeert huidige jurisprudentie over waardedaling van onroerend goed in de omtrek van de zendmast en onderbouwt haar WOZ-derving niet in een calculatie.


Hoogachtend,Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie