Hoogeveen: Inwoners blijven strijden tegen zendmasten.

donderdag, 12 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief aan de volksvertegenwoordigers van Hoogeveen:

Geachte volksvertegenwoordigers,

De gemeente Hoogeveen heeft een ontwerpnota antennebeleid opgesteld die ter inzage ligt en kan worden ingezien via internet (www.hoogeveen.nl/publicaties).
Er staan 16 masten van 40 meter gepland in de gemeente.
In bijgevoegde zienswijze en verzoek aan het college en de raad van Hoogeveen, uit ik mijn zorg over de plannen en in het verlengde daarvan de stralingsdeken die over ons land wordt uitgerold. Velen zijn hierover bezorgd en willen duidelijkheid over de stralingsnormen en risico's.
Het is een omvangrijk en onderbouwd stuk geworden. Neemt u svp tenminste kennis van de aanvullingen en wijzigingen die ik voorstel en de bijlagen 4 en 5 waaronder de Resolutie van Venetië en een motie/tussentijdse evaluatie van het Europees Parlement die in het najaar van 2008 met 522 stemmen voor en 16 tegen werd aangenomen.
De vaste Kamercommissie VWS heeft n.a.v. eerdere correspondentie van mij hierover vragen gesteld aan de minister van VWS. Ik heb tot op heden hierop geen antwoord gehad ondanks rappel, terwijl het om een brief gaat van 25/8/08.
Kenmerk brief 2008Z01313/2008D07151

Met vr.gr.

Zie het PDF voor de Zienswijze op de Ontwerpnota Gemeentelijk Antennebeleid.

Gerelateerd artikel:
Berichten%20Nederland/3283/ .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie