Nijkerk: Onrust door komst zendmast

woensdag, 04 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stadnijkerk.nl 3 februari 2009

Onrust door komst zendmast

NIJKERK - Het plan van KPN om een antenne-installatie aan de Zelderseweg bij Zwartebroek te bouwen, wordt niet overal met gejuich ontvangen. De mast kan het telecommunicatiebereik in het zuidelijk buitengebied van Nijkerk verbeteren, maar er leeft ook angst voor stralingsgevaar en waardevermindering van onroerend goed.

Auteur: Bram Wisse

Als de gemeente Barneveld akkoord gaat, wordt de nieuwe zendmast geplaatst op het perceel Zelderseweg 19, vlakbij de gemeentegrens van Nijkerk. KPN wil de installatie bouwen om de bereikbaarheid van onder meer mobiele telefoons op de doorgaande weg N301 (Zelderseweg/Barneveldseweg) en in buurtschap Appel te verbeteren, met name binnen de gemeente Nijkerk. KPN zei eerder tegen deze krant dat bij het zoeken naar de meest geschikte plek voor de mast niet gekeken is naar gemeentegrenzen.

Nijkerker Freek van den Hengel plaatst daar vraagtekens bij. Volgens hem kan KPN best hebben laten meespelen dat Barneveld gemakkelijker dan Nijkerk een vergunning af zou geven. Nijkerk heeft sinds 2001 een behoorlijk stringent beleid ten aanzien van zendmasten ontwikkeld, aldus Van den Hengel. Barneveld is volgens hem minder terughoudend.
De Nijkerkse gemeenteraad steekt inderdaad stevig in op tegenhouden, bevestigt beleidsmedewerker Jan Gringhuis van de gemeente Nijkerk. Toen in 2006 een nieuw landelijk beleid ontstond dat gemeenten minder vrijheid gaf om zelf een positie te bepalen, zorgde een motie van de Nijkerkse gemeenteraad ervoor dat scherp gekeken ging worden naar ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten.
Zo verbiedt Nijkerk sindsdien zendmasten binnen een afstand van driehonderd meter van woningen. Ook het jaarlijkse plaatsingsplan van providers geeft de gemeente mogelijkheden om invloed uit te oefenen. In het buitengebied is de invloed minder, maar niet helemaal onmogelijk, aldus Gringhuis.
Freek van den Hengel verzet zich al jaren tegen de toename van antenne-installaties voor telecommunicatieverkeer, zowel in Nijkerk als landelijk. Zelf heeft hij een ernstige vorm van stralingsallergie en hij zegt niet de enige te zijn. ,,Veel mensen hebben last van de elektromagnetische velden die door radiostraling ontstaan.''
De Nijkerker ziet met lede ogen aan dat de streek rond de Zelderseweg zal verdwijnen als 'stralingsarm gebied'. Tot nu toe gaat hij regelmatig naar zijn camper in Appel om bij te tanken. ,,Ik bouw thuis zoveel kramp, vermoeidheid en hoofdpijn op dat ik af en toe een nacht in mijn camper in Appel moet doorbrengen om er weer tegen te kunnen. Als dit doorgaat, zal die mogelijkheid er niet meer zijn.''
Dave Jordahl, die vlakbij de plek woont waar de zendmast moet verrijzen, is ook niet blij met de plannen van KPN. ,,Ik woon zo'n tachtig meter van die plek. Maar zelfs tot op een kilometer van een mast kun je gezondheidsproblemen krijgen. Daar is inmiddels een heleboel over bekend. Ik begrijp dat Nijkerk voorzichtig is. Het is bedenkelijk dat het nu vanaf een locatie op Barnevelds grondgebied gaat gebeuren. Ik snap niet waarom mijn buurman hieraan gaat meewerken. We willen met een aantal omwonenden bezwaar maken zodra de gemeente Barneveld een vergunning wil geven. De papieren liggen al klaar.''

De eigenaar van het perceel waar de mast moet komen, is Wim van de Beek. Hij is verbaasd over de ontstane onrust. ,,Aan de Barneveldseweg, verderop richting Nijkerk, staat al jaren een mast. En er zijn genoeg plaatsen in Nederland waar masten gewoon in het centrum staan. Ik geef toe dat je er verschillend tegenaan kunt kijken. Maar ik denk dat ook vrees voor waardevermindering van onroerend goed meespeelt. Ze verschuilen zich achter het stralingsgevaar.''
,,Als de mast hier niet komt, wordt hij wel bij een ander geplaatst'', vervolgt Van de Beek. ,,Bovendien hoor ik in Appel dat ze blij zijn met een zendmast, want daar hebben ze geen of weinig bereik. Aan de andere kant is er nogal wat actie in de buurt gevoerd. Van den Hengel heeft hier rondgereden en hij heeft mensen gemobiliseerd. Hij heeft ook veel invloed gehad op het anti-zendmastenbeleid van de gemeente Nijkerk. Door alle onrust weet ik nog niet zeker of ik het wel doe.''
Gerard Top is een bewoner van Appel en hij is blij met de komst van de zendmast. ,,Er zijn bij ons inderdaad problemen met mobiele ontvangst. Als die zendmast er komt, zal dat verbeteren. Dat is dus positief.''
Top is tevens secretaris van de buurtvereniging Appel, Driedorp en omstreken. In verenigingsverband is er nog niet over het onderwerp gesproken, maar wel is een brief van Van de Beek binnengekomen, waarin deze vraagt hoe de buurt tegen de zendmast aankijkt. Top: ,,Wij als bestuur hebben er geen standpunt over ingenomen tot nu toe. In maart gaan de leden erover praten. Maar ik denk dat de meeste mensen in Appel voor de mast zijn.''
Van den Hengel heeft in de eerste plaats bezwaren tegen de sterke straling die door zendmasten wordt gegenereerd. ,,In Nederland bedraagt die straling 20 miljoen microwatt, terwijl 0,6 microwatt al voldoende is om mobiel te kunnen bellen. Ik vind het jammer dat de diensten van de mobiele telefonie tegenwoordig worden uitgebreid met e-mailen, internet enzovoorts. Dat kun je thuis ook en de zendmasten zouden anders maar een beetje straling hoeven uit te zenden.''
KPN wil een zendmast plaatsen aan de Zelderseweg 19, nog net op Barnevelds grondgebied.

Voor het origineel zie:
www.stadnijkerk.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Onrust-door-komst-zendmast.317467.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie