Herveld: College Overbetuwe start ontheffingsprocedure voor antennemast aan Dijkstraat

zondag, 01 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Overbetuwe.nl

College Overbetuwe start ontheffingsprocedure voor antennemast aan Dijkstraat in Herveld

Opm. Stopumts voor de omwonenden: Tegen de ontheffing is Bezwaar mogelijk.

Op 7 november 2008 heeft KPN B.V. een lichte bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een vakwerkmast voor mobiele telecommunicatie aan de Dijkstraat. Hieronder leest u waarom de plaatsing van antennemasten en antennes noodzakelijk zijn en waarom het college met de aanvraag heeft ingestemd.
Nut en noodzaak van antennes

Onze moderne samenleving vraagt om allerlei toepassingen waarmee we draadloos informatie kunnen versturen en ontvangen. Zonder antennes werken deze toepassingen niet, waardoor antennes onmisbaar zijn geworden in onze samenleving.
Dankzij antennes zijn we altijd en overal bereikbaar, kunnen we snel en op grote afstand met elkaar praten en kunnen we beelden en informatie uitwisselen. Dat is niet alleen plezierig, maar ook nuttig en noodzakelijk.
Uitbreiding van het huidige netwerk

Door de toenemende behoefte aan draadloze communicatie en de introductie van nieuwe technieken zullen er in de (nabije) toekomst meer antennes worden geplaatst. De opvolger van het huidige gsm-netwerk, het digitale UMTS-netwerk (in 2013 zal naar verwachting gsm als toepassing verdwijnen) heeft meer capaciteit en kan grote hoeveelheden data versturen. Voor de overgang naar UMTS moeten nieuwe antennes worden geplaatst om een goed bereik en voldoende capaciteit te realiseren.
Locatie van de mast

De geplande vakwerkmast is gesitueerd op gronden in de bocht van de Dijkstraat tegen de bestaande bossage langs de rijksweg A50. Hierdoor wordt het landelijk beeld van de omgeving het minst aangetast. Langs snelwegen zie je daarom ook veel masten ontstaan. Vanwege de grote afstand tussen de mast en de kerktoren van de NH Kerk aan de Schoolstraat is van concurrentie tussen beide verticale elementen geen sprake.
De mast is vanwege zijn constructie en hoogte (39,9 meter) geschikt voor site-sharing wat betekent dat er meerdere mobiele operators gebruik kunnen maken van de mast. Hierdoor kan het aantal nieuw te realiseren masten worden beperkt. De mast aan de Dijkstraat is, gezien het beperkte bereik van UMTS, overigens niet ter vervanging van de eerder geplande mast nabij de sportvelden in Herveld. Voor de locatie nabij de sportvelden is een alternatieve locatie in onderzoek.

Vanaf 22 januari 2009 ligt gedurende zes weken het voornemen om ontheffing te verlenen ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze indienen. Wat houdt dat in? U kunt, als u belanghebbende bent, uw mening geven over een voorgenomen besluit of een ingediende vergunningaanvraag. Het verschil tussen een zienswijze en een bezwaarschrift is dat een zienswijze wordt ingediend vóórdat een besluit is genomen en een bezwaarschrift is gericht tegen een besluit dat al genomen is. U kunt uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 6660 AA Elst.
Informatie

Voor objectieve informatie kunt u terecht bij het landelijk Antennebureau. Het Antennebureau is het informatiebureau van de overheid over antennes. Zij geeft niet alleen voorlichting en advies, maar verzorgt ook voorlichtingsbijeenkomsten over wet- en regelgeving, techniek en gezondheid voor bijvoorbeeld gemeenteraden of (verontruste) burgers. Voor informatie kunt u de website www.antennebureau.nl raadplegen. Voor telefonisch contact kunt u bellen naar 0900-2683663 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00, 15 eurocent per minuut).

Voor het origineel zie:
www.overbetuwe.nl/web/show/id=244678 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie