Wijchen: Stichting Stralingsarm Nederland ageert tegen 3 zendmasten

woensdag, 21 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van brieven verzonden aan de B&W en Gemeenteraad Wijchen inzake 3 zendmasten binnen de gemeente Wijchen:

ARGUMENTEN BEHOREND BIJ DE ZIENSWIJZE N.A.V. HET BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING VOOR HET BOUWPLAN VAN EEN UMTS MAST, BUYS BALLOTSTRAAT 4 TE WIJCHEN.

20-1-2009

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 9000,
6600 HA Wijchen.

Geachte leden van College èn Gemeenteraad,

Op 15-12-08 dienden wij onze Zienswijze in tegen verlening van bovengenoemde vrijstelling met de toezegging deze uiterlijk 21-1 van argumenten te voorzien.
Voordat wij hiertoe overgaan, willen we vast leggen dat de gemeente niet gereageerd heeft op onze dringende oproep gehoor te geven aan de richtlijnen van de Aarhus Conventie. De gemeente heeft hiertoe 5 weken de tijd gehad. Wij zien ons gerechtigd deze schending van de Conventie aan de Bestuursrechter voor te leggen en stellen de gemeente Wijchen aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij hiertoe moeten maken.

Aangaande onze argumenten bij de Zienswijze willen wij in de gelegenheid gesteld worden deze mondeling nader toe te lichten in een openbare Hoorzitting. Niet alleen ontvangen wij hiertoe graag een uitnodiging, maar verzoeken U deze ook te doen toekomen aan alle inwoners van Wijchen, die binnen een straal van 400 meter van de geplande UMTS mast wonen, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de zwaarwegende argumenten, die wij tegen deze vrijstelling in gaan brengen.

*) De gemeente heeft omwonenden/bedrijven volstrekt onvoldoende geïnformeerd.
*) De gemeente heeft niet onderbouwd welke alternatieve locaties er voorhanden zijn.
*) De gemeente weerlegt niet dat de gezondheidsrisico’s voor omwonenden op de (middel)lange termijn onbekend zijn.
*) De gemeente heeft geen afdoende planschaderisico-overeenkomst afgesloten.
*) De gemeente negeert huidige jurisprudentie over waardedaling van onroerend goed in de omtrek van de zendmast.

Hoogachtend,

Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie