Brusselse regering legt strengere normen op voor GSM-masten

maandag, 19 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Telecompaper vrijdag 16 januari 2009

Brusselse regering legt strengere normen op voor GSM-masten

Het Gewest Brussel mag de stralingsnormen voor elektromagnetische golven van antennes aanscherpen. De vereniging van GSM-operators maakt zich zorgen over de gevolgen.

In februari 2007 keurde het Brusselse Parlement een maatregel goed die de grenswaarden voor de elektromagnetische golven van zendmasten drastisch verstrengt. Deze ordonnantie zal van kracht zijn op 14 maart 2009. De mobiele operators, verenigd in het GSM Operators’ Forum, zijn daartegen in beroep gegaan bij het Belgische Grondwettelijk Hof. Zij vinden dat het hier gaat om een federale bevoegdheid. Ook de federale overheid ging in beroep.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 15 januari echter dat Brussel inderdaad het recht heeft om strengere normen te hanteren dan Vlaanderen en Wallonië. De norm legt een maximum norm van 3V/m op, daar waar de huidige federale norm een globale norm is van 20,6 Volt/meter (voor een referentiefrequentie van 900 MHz) voor alle antennes die uitzenden tussen 10 MHz et 10 GHz. De fedeale normen zijn al strenger dan die van andere EU-landen.

De mobiele operatoren weten nog niet hoe ze die nieuwe norm moeten toepassen omdat de Brusselse regering nog geen uitvoeringsbesluiten heeft goedgekeurd. De branche vreest dat het veel moeite zal kosten om GSM-masten bij te plaatsen. Een woordvoerster van operator Proximus laat weten dat men nu afwacht tot de uitvoeringsbesluiten zijn gepubliceerd. Over verdere juridisch stappen, zoals een gang naar het Europees Hof, beraadt de Belgacom-dochter zich nog.
Voor het origineel zie:
http://www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=653773Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie