Someren: Monet intimideert gemeenteraad (met Opm. Stopumts) + ingezonden brief

dinsdag, 13 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Eindhovens Dagblad 10 januari 2009

'Geen UMTS is einde van mobiel bellen in Someren'

Auteur: Toon van Otterdijk.

SOMEREN - Als de gemeente Someren de aanleg van nieuwe UMTS-masten niet toelaat, betekent dat op sommige plekken binnen de gemeente het einde van mobiel bellen per 1 januari 2013. Dan stappen alle providers over van het gsm-netwerk naar UMTS. Die waarschuwing gaf F. Weening van de Stichting MoNet (Mobiele Netwerkoperators Nederland) tijdens de raadscommissie Burger & Bestuur.

Deze directe consequentie van de motie van de Somerense gemeenteraad 'geen medewerking verlenen aan de plaatsing van nieuwe UMTS-masten, tot er duidelijkheid is verkregen over de gezondheidsrisico's' deed enkele fracties op andere gedachten brengen. ''We moeten niet alleen kijken naar de gevaren, maar ook naar de voordelen van UMTS'', vond T. Maas van PS/PvdA.

Over de gezondheidsrisico's bestaat grote onduidelijkheid. Er is aangetoond dat UMTS-straling op korte termijn niet gevaarlijk is, maar over de lange termijn is er nog geen duidelijkheid. Daarvoor bestaat UMTS nog te kort. Bovendien vroegen de commissieleden zich hardop af of zij wel over de kwestie kunnen oordelen. ''Wij zijn geen stralingsdeskundigen.''

L. van de Moosdijk van de VVD erkende dat de raad bij het vaststellen van de motie alleen heeft gekeken naar de gezondheidsrisico's en niet naar de noodzaak van UMTS. Ook Cor van der Sande van de wijkraad Loove, die vijfhonderd handtekening verzamelde tegen de komst van een UMTS-mast bij de Loovebaan, werd wat terughoudender. ''Wij zijn niet tegen mobiele communicatie, maar willen de straling bij onze wijk zoveel mogelijk beperken.'' Die voorzet werd door de commissieleden overgenomen. Zij willen in Someren een zo efficiënt mogelijk netwerk: zo veel mogelijk dekking en zo min mogelijk straling. A. Wilde van de Lieropse Lijst riep het college echter op vast te houden aan de motie. ''Zullen we anders twee weken lang niet mobiel bellen en kijken wat dan het effect is'' , besloot T. Maas de lange discussie.

Voor het originele bericht zie:
www.ed.nl/regio/helmondregio/4321665/Geen-UMTS-is-einde-van-mobiel-bellen-in-Someren.ece .

Op 13 januari verscheen in het Eindhovens Dagblad de volgende ingezonden brief:
www.ed.nl/mening/brieven/4336477/LEZERSBRIEVEN-13-januari-2009.ece .

UMTS Someren

Helaas is het artikel 'Geen UMTS is einde mobiel bellen in Someren' (ED 10 januari) niet correct. Op de eerste plaats wordt geen melding gemaakt van het betoog van G. van Genugten die sprak namens verontruste inwoners en die duidelijk de gevaren van de UMTS-stralingen heeft toegelicht. Met mijn betoog heb ik aangegeven dat voor de wijkraad Loove plaatsing van een UMTS-mast niet acceptabel is zolang niet vaststaat, dat straling op lange termijn ongevaarlijk is. Zelfs de Gezondheidsraad heeft aangegeven, dat het op lange termijn niet duidelijk is wat de UMTS-straling voor effect heeft op de gezondheid. Het voorzorgbeginsel 'bij twijfel niet doen' is hier van toepassing.

De wijkbewoners vragen eerst duidelijkheid, maar daar willen de providers niet op wachten. Dat er politieke partijen zijn die onder de druk van de providers bezwijken, is tekenend voor de politiek. Dat de PS-PvdA, na eerder te hebben tegengestemd, nu voor plaatsing is, bevestigt deze stelling. De uitspraak 'zullen we anders twee weken lang niet mobiel bellen en kijken wat dan het effect is', geeft in ieder geval aan, dat deze partij het gezondheidsvraagstuk totaal niet serieus neemt.

Cor van de Sande
Someren


Opm Stopumts:
Monet intimideert de gemeenteraad van Someren met dreiging van de volledige afschaffing van mobiele telefonie. Dezelfde intimidatiepogingen vonden onlangs plaats in Liechtenstein waar het parlement de emissienormen wilde verlagen en ook daadwerkelijk verlaagd heeft naar een veiliger niveau. Berichten%20Internationaal/3180/ . En daar gaat het om. Mobiele telefonie moet niet afgeschaft worden maar de veldsterkte rond de zenders moet teruggebracht worden naar 0,6 V/m zoals aanbevolen in het Bio-Initiative Report. Ook dan rinkelen nog alle mobieltjes. Maar zolang die veldsterkten niet verlaagd worden horen zenders niet thuis in de bebouwde kom, wat Monet, het Antennebureau en het Ministerie van VROM ook beweren. Monet dient op te houden met deze schandelijke dreigementen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie