Amersfoort: Verzet burgers gaat door. Interview met huisarts Mossink

woensdag, 07 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Weekkrant.nl 6 januari 2008

Verzet gaat door: Bewoners in actie tegen bouwvergunning UMTS-antenne

AMERSFOORT - De gemeente Amersfoort schoof de bezwaren aan de kant. Intussen gaat het de actievoerders allang niet meer alleen om díe UMTS-antenne in Hoogland. “We willen verandering van het antennebeleid in heel Amersfoort. We vragen de gemeente rekening te houden met de gezondheid van alle bewoners.”

“Het wordt tijd”, zegt Janpaul Mossink met nadruk, “dat de discussie in heel Amersfoort op gang komt. Wij zijn niet tegen mobiele telefonie. Maar bij lagere stralingsniveaus kun je ook bellen.” Als arts kent hij de mogelijk nadelige effecten die hogere stralingsniveaus kunnen veroorzaken. “Een aantal jaren geleden wist ik er ook het fijne niet van. Als nadelige gevolgen van de elektromagnetische straling zijn in onderzoeken al veranderingen vastgesteld in het DNA en in de elektrische activiteit van de hersenen vastgesteld, dit laatste te zien op een EEG. Een kleine groep mensen is bovendien overgevoelig voor straling. Dat uit zich bijvoorbeeld in duizeligheid, hartkloppingen en prikkelingen zodra ze blootgesteld worden aan straling. Sommigen kunnen zelfs hun huis niet meer uit.”

Een 'grote teleurstelling' noemt Mossink de vrijstelling op het bestemmingsplan die de gemeente Amersfoort onlangs verleende. In dat bestemmingsplan staat namelijk dat dergelijke hoge bouwwerken daar niet geplaatst mogen worden. De beoogde UMTS-mast is 37,5 meter hoog. “Vooral het standpunt van GroenLinks was teleurstellend. Landelijk handelt die partij volgens het voorzorgsbeginsel zolang niet duidelijk is wat de effecten zijn van elektromagnetische straling. Alleen SP en BPA spraken zich duidelijk uit voor een plaatsingsbeleid waarin plaats is voor de gezondheid van de inwoners.”

In Nederland houden veel artsen en andere deskundigen zich onvoorstelbaar stil, zegt de arts. “In onze buurlanden Duitsland en België gaan specialisten en kinderartsen de barricaden op. De Gezondheidsraad nam afstand van veel onderzoek omdat het niet wetenschappelijk zou zijn, maar stelt dat over de mogelijke invloed van langdurige blootstelling aan UMTS-straling nog niets te zeggen valt. ''De gevolgen op de gezondheid en op het gedrag op de langere termijn door continue blootstelling zijn namelijk nog onvoldoende onderzocht.” Mossink stelt dat een gezonde leefomgeving van primair belang is. Hij signaleert op hoog niveau een belangenverstrengeling tussen de overheid, die destijds miljarden heeft verdiend aan de verkoop van de licenties, en de providers.

Wanneer de overheid nu een limiet zou stellen vanwege mogelijke gezondheidsrisico's, zien providers dit als contractbreuk. Dit alles gaat intussen wel om een luxe product, vindt Mossink. “Er is al landelijke dekking GSM en UMTS. Providers beogen capaciteitsvergroting om het gebruik van UMTS te stimuleren. UMTS biedt de mogelijkheid om mobiel grote hoeveelheden data te verzenden. Maar dat kan toch ook vanuit huis? Het landelijke net van glasvezelkabel is straks een uitstekend alternatief.”

Deze week beraden de actievoerders zich. “In elk geval gaan we bezwaar aantekenen. Ook gaan we de vele ideeën onder de medebewoners inventariseren. We gaan ervan uit dat een discussie in heel Amersfoort bewoners bewust maakt van wat hier gaande is.”

Voor het origineel met foto zie:
www.deweekkrant.nl/artikel/2009/januari/06/verzet_gaat_door_bewoners_in_actie_tegen_bouwverg .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie