Stichting Stralingsarm Nederland vraagt nota Antennebeleid bij gemeenten op

dinsdag, 06 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Connezie.nl 5 januari 2009

Stichting vraagt nota Antennebeleid bij gemeenten op

Auteur: Edwin Feldmann

De stichting StralingsArm Nederland (SAN) heeft vlak voor Kerst naar alle gemeenten in Nederland een brief geschreven waarin de Nota Antennebeleid Telecommunicatie wordt opgevraagd.

Met deze nota's, die via de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn opgevraagd, hoopt de stichting 'een goed ijkpunt maken'. “We willen alle nota's naast elkaar leggen om te kijken hoe gemeenten omgaan met aanvragen voor nieuwe umts-masten”, legt Luuk van Dinter van de stichting aan Connexie uit.

Gemeenten gaan verschillend om met de plaatsing van nieuwe zendmasten, aldus Van Dinter. “We willen vooral zien welke gemeenten het minst kritisch zijn en dus klakkeloos het rijksbeleid uitvoeren bij de plaatsing van umts-antennes.”

De stichting die ruim een jaar bestaat, streeft ernaar het aantal antennes voor mobiele communicatie te verminderen en zo het niveau van elektromagnetische straling 'tot een voor de gezondheid aanvaardbaar niveau terug te brengen'.

De stichting probeert ook via een petitie aan de Tweede Kamer om de voorgenomen veiling van de licenties van de 2,6 GHz-band voor nieuwe technieken te verbieden en directe toepassing van het Voorzorgsprincipe te eisen.

“We hebben niets tegen gsm-antennes voor het gewone bel- en sms-verkeer. Met 19 miljoen mobiele telefoons in Nederland is dat gewoon een maatschappelijke noodzaak.” De stichting is echter wel tegen de plaatsing van antennes voor umts/hsdpa en wimax. “Dit zijn luxe technieken waarbij de noodzaak niet opweegt tegen de gezondheidsrisico's”, vindt Van Dinter.

StralingsArm Nederland vindt dat de medische bewijzen, die aantonen dat straling van gsm- en umts-zendmasten tot ernstige gezondheidsschade en daaruit voortvloeiende financiële schade leidt, niet langer genegeerd mogen worden.

Voor het origineel zie:
www.connexie.nl/actueel/1880/stichting_vraagt_nota_antennebeleid_bij_gemeenten_op.html?message=ok#top .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie