Amersfoort: Ook deze gemeente misleidt bewoners met beroep op dubieus onderzoek

vrijdag, 02 januari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: AD.nl 1 januari 2009

Vergunning voor UMTS-mast in Hoogland

Auteur: LEO DE VRIES

AMERSFOORT - Ondanks veel en aanhoudende protesten uit de buurt, staat de gemeente Amersfoort toch een UMTS-zendmast toe aan de Sportlaan in Hoogland.
De bewoners zijn teleurgesteld en beraden zich nu op acties.

Het idee van een UMTS-mast aan de Sportlaan stamt al van 2004. Door protesten uit de buurt en in afwachting van een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s, werd de komst van de bijna 40 meter hoge mast voor mobiele telefonie lang uitgesteld.

Ondanks het verzet in de buurt, die vreest voor de gezondheidsrisico’s, geeft Amersfoort nu een vergunning af aan internetprovider Vodafone. Bewoners kunnen in januari nog bezwaar aantekenen tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan, die daarvoor nodig is.

In een brief aan omwonenden zegt woordvoerder De Jong zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van het college. Zij roept omwonenden op om in januari te komen overleggen over nieuwe acties. Eerder werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd en was er een flyeractie tegen de UMTS-zender. Er werden bijna 200 ‘zienswijzen’ ingediend vanuit de buurt.

De mast komt te staan in de buurt van basisschool De Horizon, peuterspeelzaal Dikkertje Dap en de velden van voetbalvereniging Hoogland. De omwonenden vrezen dat de UMTS-mast gevaar voor de gezondheid van kinderen oplevert.

De gemeente werkt mee aan de mast, omdat onder meer uit Zwitsers onderzoek zou blijken dat er geen aantoonbaar gevaar is voor de volksgezondheid. Dat oordeel wordt overgenomen door de Nederlandse Gezondheidsraad, waarop Amersfoort zich weer beroept.

Voor het originele bericht zie:
www.ad.nl/amersfoort/2882715/Vergunning_voor_UMTSmast_in_Hoogland.html .

Opm Stopumts:
Ook hier blijkt weer dat gemeenten in hun politieke besluitvorming met name steunen op het zgn. Zwitserse onderzoek (Cofam II) waarvan onlangs pas (dankzij een beroep op de WOB) is komen vast te staan dat zelfs de Gezondheidsraad de statistische correcties van de studie in twijfel trekt en daarmee de ondeugdelijkheid van het onderzoek indirect bevestigt. Zie: Briefwisselingen 30-07-2008
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie