Open Brief Stichting Stralingsarm Nedeland aan Monet

woensdag, 31 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande Open Brief van de Stichting Stralingsarm Nedeland aan Monet, het samenwerkingsverband van providers:
(Zie ook: Artikelen/3149 .)

UITNODIGING TOT EEN OPEN DIALOOG OVER EEN BEOOGDE WIN – WIN SITUATIE.

30-12-2008

Vereniging van Mobiele Netwerkoperators,
T.a.v. het Bestuur,
Postbus 12,
3740 AA Baarn.

Geachte leden van het Bestuur,

Het “digitale” asbest van Nu
Vanwege de reeds geagendeerde ontmoetingen in de “arena” op 8 januari en 28 januari, acht het bestuur van stichting Stralingsarm Nederland het voor alle partijen beter om het voorstel te doen tot een dialoog met uw vereniging. Wij erkennen enerzijds de absolute noodzaak van de bij uw vereniging aangesloten providers om winstgevend te blijven opereren, maar zien ons anderzijds geconfronteerd met veel maatschappelijke onrust over de gezondheidsrisico’s van de door uw providers gehanteerde bedrijfsactiviteiten.

Zonder deze dialoog, die nadrukkelijk het doel heeft om te verkennen op welke punten wij elkaar vinden kunnen in een win – win situatie, zouden wij in 2009 elkaar weer in diverse gemeentehuizen treffen op informatie-avonden, commissie- en raadsvergaderingen, enz
.
Aldaar zou u kunnen beweren dat: “al meer dan 2000 onderzoeken aangetoond hebben dat er geen relatie is vastgesteld door Gezondheidsraad en de Wereld Gezondheids Organisatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling t.b.v. mobiele telecommunicatie.” Waarop wij zouden beweren dat dit op gespannen voet met de waarheid staat, omdat juist de Wereld Gezondheids Raad al in november in een tussentijds rapport alarm sloeg n.a.v. de alarmerende bevindingen in het zogeheten Interphone-onderzoek, wat een glashelder verband bewijst tussen o.a. hersentumoren en mobiele telefonie. Omdat de definitieve versie van het wereldwijd gehouden onderzoek in de loop van 2009 pas bekend gemaakt wordt, mag de Gezondheidsraad de uitkomsten daarvan voorlopig nog negeren.

U zou ook kunnen beweren dat ”gemeente alle belang hebben bij een goed functionerend UMTS netwerk, omdat de licenties voor GSM in 2013 aflopen” . Waarop wij zouden opperen, dat er geen enkele reden is om deze licenties niet gewoon te verlengen en dat wij doende zijn hierover gesprekken met de overheid in gang te zetten.
Of U zou kunnen beweren dat de providers in het verleden regelmatig door de rechter en de Raad van State in het gelijk gesteld zijn, waarop wij zouden opperen dat dit processen betrof, waarin nog onervaren gemeentes gezondheidsrisico’s als argument hadden aangevoerd om bouwvergunningen te weigeren en dat anno 2009 het toepassen van het Voorzorgsprincipe een juridisch onverslaanbaar argument zou zijn, waarvoor geen enkele provider de bij voorbaat zinloze weg naar de Rechter zou riskeren.

U zou ook kunnen beweren dat “providers door het Antenne Convenant uit 2000 contractueel verplicht zijn een landelijk dekkend netwerk te realiseren”, hetgeen wij direct zouden beamen, eraan toevoegend dat het Agentschap Telecom in april 2008 vastgesteld heeft dat KPN, Vodafone en Libertel al aan deze verplichting voldaan hebben en daaraan vanaf mei 2008 geen juridische dwang meer naar gemeentes kunnen ontlenen.

Of U zou kunnen beweren dat zonder gemeentelijke medewerking de providers massaal uitwijken naar vergunningsvrije locaties op hoge gebouwen, etc, waardoor gemeentes iedere controle zouden verliezen. Dit zouden wij theoretisch ook beamen en voor providers ook financieel aantrekkelijker zijn dan vrijstaande zendmasten. Maar praktisch is het onwerkbaar vanwege het niet overal beschikbaar zijn van hoge gebouwen etc. Waarbij wij er aan toe zouden voegen dat de jurisprudentie over waardedaling van onroerend goed in de omtrek van een antenne-installatie voor eigenaren van zo’n hoog gebouw een immens probleem met schadeclaims gaat geven in 2009, terwijl gemeentes een derving van de WOZ-inkomsten tegemoet kunnen zien.

Resumerend zouden wij er veel meer voor voelen om met het oog op ieders kostbare tijd om met in elkaar in de reeds genoemde open dialoog te gaan. Als dit zou mogen resulteren in een win – win situatie voor gemeenten, burgers, MoNet en Stralingsarm Nederland, dan zou dat een geweldig goed begin van 2009 zijn. Het bestuur van de stichting is daar graag toe bereid en hoopt op een positieve reactie uwerzijds, zo mogelijk vergezeld gaande van een voorstel van datum en plaats voor een eerste gesprek.

Namens het bestuur wens ik U allen alvast een heel plezierige Jaarwisseling en een economisch Voorspoedig 2009,

Stichting Stralingsarm Nederland.

Cc: media, div. websites, VNG, gemeenten.



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie