Amersfoort: 'Organiseer informatie-avond over UMTS-antennemast'!

zaterdag, 27 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: StadAmersfoort.nl 26 december 2008

'Organiseer informatie-avond over UMTS-antennemast'

HOOGLAND - Volgens juridisch adviseur Luuk van Dinter van de Stichting Stralingsarm Nederland leidt het opnieuw in procedure brengen van de omstreden UMTS-zendmast aan de Sportlaan in Hoogland 'tot een grote inbreuk op het leefmilieu van omwonenden van de Sportlaan'. ,,Wij dringen er met klem op aan dat de gemeente een informatie-avond voor de getroffen wijkbewoners organiseert, aangezien de medische bewijslast van gezondheidsschade sinds 2007 alleen maar toegenomen is.''

Volgens Van Dinter toont de Wereld Gezondheid Organisatie een rechtstreekse relatie aan tussen onder meer hersentumoren en mobiele telefonie. De Stichting Stralingsarm Nederland zegt met 'een groot gevoel van teleurstelling' kennis genomen van het collegebesluit om medewerking te verlenen via een ontheffingsprocedure aan de bouw van de UMTS mast aan de Sportlaan.

De geplande antennemast houdt al sinds april 2007 de gemoederen bezig. Tegen het collegebesluit werden 197 zienswijzen ingediend. Volgens juridisch adviseur Luuk van Dinter van de Stichting gebruikt het college 'het bekende afgezaagde riedeltje' van ''geen juridische beleidsruimte'' , ''de Gezondheidsraad zegt'', ''gezondheidsrisico's niet bewezen'' om de vergunning te verlenen. ,,Het College had deze non-argumenten niet kunnen heropvoeren als de gemeenteraad op 8 juli de moed gehad had om de motie van BPA en SP te ondersteunen en het Voorzorgsprincipe toe te passen.''

De Stichting wil met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur inzage in en een afschrift van alle stukken, correspondentie en interne memo's die betrekking hebben op het verhuren, of in erfpacht geven of verkopen de grond aan de Sportlaan 30 die is bedoeld voor de bouw van een UMTS mast. Dit ook met het oog op mogelijke (plan)schadeclaims.

Voor het origineel zie:
www.stadamersfoort.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Organiseer-informatie-avond-over.301897.news? .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie