Amsterdam Oud-Zuid: Bewoners protesteren tegen Wimax zender.

maandag, 08 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Ravagedigitaal 5 december 2008

Bewoners van Duivelseiland in Amsterdam Oud-Zuid hebben vrijdag op een hoorzitting bij het stadsdeel kritiek geuit op plaatsing van een wimax-zendmast. Naast 'vervuiling' van het uitzicht wees men op de gezondheidsrisico's.

De wimax-zendmast werd half augustus door het bedrijf Worldmax genstalleerd op het dak van een pand in de Balthasar Floriszstraat. De eigenaar van het pand kreeg hiervoor in ruil een eenmalig bedrag tussen de 20.000 en 40.000 euro. De bewoners en omwonenden werden niet ingelicht over de komst van de zendmast.

Nadat een omwonende bij Bouw en Woningtoezicht bezwaar tegen de mast had ingediend, werd deze niet-ontvankelijk verklaard. Dat was de reden voor de Adviescommissie Bezwaarschriften van Oud-Zuid om op verzoek van de omwonenden een hoorzitting te beleggen. Tegenstanders van de zendmast kregen vrijdag te horen dat wimax niet is opgenomen in het Antenneconvenant van Oud-Zuid. Voor plaatsing van masten kleiner dan vijf meter is geen vergunning nodig.

''Worldmax komt zo buiten de regelgeving te staan en krijgt vrij spel'', zegt Leo Messelink, die aan de achterzijde van de zendmast woont. ''Aan de straling, het gevaar voor de volksgezondheid en het verstoorde aanzicht gaat het stadsdeel voorbij.'' De adviescommissie had hierop weinig verweer, en zei toe het een en ander nader te zullen onderzoeken.

GroenLinks en De Groenen in het stadsdeel willen dinsdag vragen stellen in de raadsvergadering. Zij willen dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de gevaren van de nieuwe masten. De PvdA zal in januari de wimax-problematiek bespreekbaar maken binnen haar fractie.

Ook in stadsdeel Westerpark verzetten bewoners zich tegen wimax. Onlangs kwam keuringsinstituut Kema naar een bijeenkomst in het stadsdeel om aan te tonen dat plaatsing van wimax-zendmasten op de daken van woningen in de Luzacstraat geen ontoelaatbare straling oplevert. De bewonersgroep 'Staats tegen Straling' voert actie tegen plaatsing van de masten.

Worldmax heeft voor zijn netwerk zendmasten geplaatst in heel de stad, in totaal 65. Hiermee wordt draadloos internet tegen betaling mogelijk. Omdat het bereik vele malen hoger ligt dan bij wifi en umts, is de elektromagnetische straling ook sterker. Wimax (worldwide interoperability for microwave access), heeft per zendmast in stedelijke omgevingen een dekking van 500 meter en in buitengebieden tot 5 km.

Voor het origineel zie:
www.ravagedigitaal.org/index.htm?2008nieuws/december/05/nws.php~mainFrame .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie