Ubbergen: Bezwaarschrift tegen bouwvergunning UMTS mast.

maandag, 08 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VERLENEN VAN EEN BOUWVERGUNNING AAN KPN VOOR EEN UMTS MAST AAN DE HAZELDONKLAAN 2.

7-12-2008

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 201
6573CJ Beek-Ubbergen.

Het “digitale” asbest van Nu

Tot onze spijt moeten wij vaststellen dat geen enkel raadslid op ons aanbod is ingegaan, wat wij op hen 27-11 schriftelijk gedaan en ’s avonds via het spreekrecht in de raadsvergadering toegelicht hebben. Daarmee wordt een procedure bij de Rechtbank en de Nationale Ombudsman een voldongen feit, evenals het in dit schrijven van toepassing zijnde bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor bovengenoemde mast. Ik teken namens 3143 burgers, die ons daartoe schriftelijk gemachtigd hebben, bezwaar aan tegen deze bouwvergunning. Voor de motivatie verwijzen wij naar de argumenten, zoals die door bewoners aan de Hazeldonklaan in hun bezwaarschrift verwoord zijn.

Ik voeg er aan toe dat de gemeente Ubbergen niet kenbaar gemaakt heeft hoe zij om wil gaan met de reeds aangekondigde (plan)schadeclaims. Via een separaat ingediend verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur hopen wij daar ruim voor de aangekondigde zitting van de Commissie Bezwaarschriften duidelijkheid in te verkrijgen. Op grond van de richtlijnen in de Aarhus Conventie had U daarin een actieve informatieplicht naar uw burgers, welke u hebt verzaakt.

Om die reden behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om alsnog alle huiseigenaren in een straal van 400 meter rondom de zendmast op te roepen tot het indienen van een planschadeclaim, van welke mogelijkheid door uw nalatigheid een aantal huiseigenaren nu geen mogelijkheid heeft kunnen maken.
Een ruwe schatting leert ons dat dit voor ca. 200 huiseigenaren zou gelden, die bij de geldende jurisprudentie een waardedaling van 15% mogen claimen bij de gemeente en/of het daarvoor onverzekerde KPN.

Nu wij u voorafgaand aan uw definitieve beslissing, van deze mogelijk meerdere miljoenen betreffende schadepost op de hoogte gesteld hebben, leggen wij hiermee ook de basis voor een justitieel onderzoek naar opzettelijke benadeling van burgers door haar vertegenwoordigers. De stichting stelt Burgermeester, de wethouders en alle raadsleden bij deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij voor de getroffen burgers zullen moeten maken in deze procedure.

Resumerend is onze oproep om af te zien van het verlenen van de bouwvergunning kristalhelder en zou het de gemeente sieren het niet eens op een zitting van de Commissie Bezwaarschriften aan te laten komen.
Hoogachtend,
Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie