Interessante informatie van Monet, het samenwerkingsverband van providers.

zaterdag, 06 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Op sluwe wijze geeft Monet op haar website richtlijnen om de straling door mobiele telefoons zoveel mogelijk te beperken. Blijkbaar zijn de providers er toch niet helemaal gerust op dat er niets aan de hand is....Dan is in Frankrijk Orange duidelijker, zie: Berichten%20Internationaal/2921 .
Onderstaand de tekst van Monet:


Nederland: ICNIRP-normen en veiligheidsrichtlijnen
Op advies van de Gezondheidsraad heeft de Nederlandse regering de internationale ICNIRP-normen
overgenomen. Als mensen zich houden aan de veiligheidsrichtlijnen voor het veilig werken bij
antennes, is de opwarming minimaal.
Operators blijven ruim onder de norm
Zowel mobiele telefoons als de basisstations zenden uit op een erg laag vermogen. Het maximale
piekvermogen van een mobiele telefoon bedraagt ongeveer 2 watt. Het piekvermogen van
basisstations bedraagt enkele tientallen watt en ligt honderden tot duizenden keer lager dan het
piekvermogen van radio- en televisiezenders en radars. De uitgezonden energie vermindert
bovendien razendsnel verder van de antenne af. Op enkele meters afstand van een antenne, is de
intensiteit van de velden, al vele malen lager.
Het is een hardnekkige misvatting dat meer antennes ook een toename van elektromagnetische
velden betekent. Hoe talrijker de antennes, hoe kleiner het gebied dat elke antenne moet dekken.
Voor een kleiner gebied kan de antenne uitzenden met een lager vermogen.
Metingen van het Agentschap Telecom laten zien dat mobiele netwerkoperators ruim onder de
normen blijven. Bovendien staan de meeste antennes op hoge gebouwen en zenden ze de
radiogolven horizontaal uit. In de woningen onder de antennes is de blootstelling zeer gering en veel
lager dan wettelijk is toegestaan. De WHO geeft momenteel aan dat bij in acht name van de normen
er geen gezondheidsrisico's voor radiogolven bestaan. De WHO geeft tevens aan dat er op lange
termijn geen effecten zijn te verwachten.
Hoewel er geen nadelige effecten voor de gezondheid te verwachten zijn van de blootstelling van de
radiogolven van de mobiele telefonie zijn sommige mensen niet geheel gerust. Op eenvoudige wijze
kunnen deze op individuele basis de blootstelling verminderen bij het gebruik van de mobiele
telefoon:
- Beperk de lengte van het gesprek met de mobiele telefoon
- Vergroot de afstand tijdens een telefoongesprek tussen het toestel en uw lichaam,
door
gebruik te maken van bijvoorbeeld een headset, Bluetooth of de luidsprekerfunctie van de telefoon.
In de handel zijn ook beschermhoezen voor de mobiele telefoons zijn die beweren de blootstelling
aan radiogolven te verminderen. De WHO waarschuwt dat wetenschappelijk nooit is aangetoond dat
deze beschermhoezen nodig zijn en dat het effect hiervan nooit is bewezen. Daarnaast benvloeden
de hoezen de kwaliteit van de dienstverlening en verhoging in feite het vermogen waarmee de
telefoon zend.

Voor het origineel zie:
www.monet-info.nl/p/1/84/ms1-2/Gezondheidsbeleid .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie