Eindhoven: 577 burgers protesteren tegen zendmast in Gestel

donderdag, 04 december 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Eindhovens Dagblad 3 december 2008

Nieuwe bezwaren tegen Croy-zendmast

Auteur: Lucas Nuchelmans.

EINDHOVEN - Omwonenden van de KPN-zendmast langs de A2 in Gestel gaan in beroep tegen de afwijzing van hun bezwaren over het te hoge stralingsniveau van de mast.
Het beroep geldt tevens de afwijzing van hun bezwaren tegen volgens hen storende lichteffecten van het kunstwerk in de mast. Volgens de omwonenden, verenigd in de actiegroep 'Weg met de Croy Zendmast' (WCZ), is de straling van de mast dermate hoog dat er gezondheidsrisico's zijn.

Ze zien hun bezwaren bevestigd door de resultaten van een recent gehouden stralingsmeting door TÜV Rheinland. Het onderzoeksbureau gaf in zijn rapport aan de gemeente aan dat de 'veldsterktes (straling) prominent aanwezig zijn in de wijk' maar nergens boven de geldende norm uitkomt. De erg hoge gemeten straling op het dak van het nabijgelegen woonzorgcentrum Genderhof is volgens Leon van Kesteren van TÜV Rheinland niet afkomstig van de omstreden zendmast. ''Die waarden zijn afkomstig van de UMTS-antenne op het dak van Genderhof''. De onderzoeker wil geen oordeel verbinden aan de uitkomsten van zijn metingen. ''We beperken ons slechts tot het meten en vaststellen van de straling zonder daar een oordeel aan te verbinden'', aldus Van Kesteren.

Walter Denissen van de actiegroep WCZ bevestigt de derde stralingsmeting de ongerustheid van de bewoners. ''De waarden zijn te hoog in onze wijk. Daarnaast blijven ook onze bezwaren tegen de afgegeven bouw- en milieuvergunning bestaan. Op 16 december is er een rechtszaak tegen de gemeente over het wel of niet ontvankelijk zijn van onze bezwaren tegen de bouwvergunning. Dat bezwaar dateert nog van november 2007 toen de mast werd geplaatst.''

De actiegroep heeft 577 handtekeningen ingezameld van mede-bezwaarmakers.

Voor het origineel zie:
www.ed.nl/regio/eindhovenstad/4138381/Nieuwe-bezwaren-tegen-Croyzendmast.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie