Achtkarspelen: Burgers in verzet tegen zendmast te Augustinusga

zaterdag, 29 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Gemeenteraadsleden en B&W van de gemeente Achtkarspelen (en als afschrift Stopumts) ontvingen onderstaande brief. (Brieven van gelijke strekking zijn verzonden naar gemeenteraadsleden en B & W in Huissen en Groenlo).

REACTIE EN WOB-VERZOEK INZAKE DE PROCEDURE RONDOM DE BOUWVERGUNNING VOOR EEN UMTS MAST, IT OAST 1C TE AUGUSTINUSGA.

29-11-2008

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 2,
9285 ZV Buitenpost.

Geachte leden van College en Gemeenteraad,
Het “digitale” asbest van Nu

Ongeruste burgers hebben onze stichting benaderd met het verzoek om assistentie bij de procedures rond bovengenoemde UMTS mast.
Wij zijn in veel gemeentes in het land actief met het ondersteunen van burgers en constateren dat de maatschappelijke onrust omtrent de gezondheidsrisico’s van UMTS en de daaraan gekoppelde waardedaling van onroerend goed in een straal van 400 m rondom een antenne-installatie.

Het dossier bestudeert hebbende, wil ik u graag een paar opmerkingen aan de hand doen, waarmee u uw voordeel kunt doen om tot een win/win-situatie te komen met uw ongeruste burgers.
1)
2) 1) Het verweerschrift namens de gemeente, dat zij op basis van art. 44 van de Woningwet en voorhanden zijnde jurisprudentie van de Raad van State juridisch geen beleidsruimte heeft om medewerking aan een UMTS mast te weigeren, delen wij niet.
3) Argumenten daarvoor zullen wij hierna uiteen zetten.
4) Echter, zelfs als dit argument van de gemeente juist zou zijn, blijft overeind staan dat de gemeente NOOIT verplicht kan worden een grondstuk, dat in haar eigendom is, daarvoor via huur, erfpacht of koop ter beschikking te stellen.
5) Gelieve hiervan goed nota te nemen, aangezien zulks betekent dat de Gemeente weliswaar een bouwvergunning zou moeten verstrekken, maar mag en kan weigeren om een grondstuk daarvoor aan te bieden. De beslissing om dat grondstuk toch aan te bieden, is cruciaal in het verdere verloop van de procedure, aangezien de gemeente zulks op vrijwillige basis doet. Ons inziens kan zij zichnaar haar burgers dan niet verschuilen achter het argument van een gebrek aan juridische beleidsruimte.

Met het oog op een evt. gang naar de Kantonrechter in Leeuwarden doe ik een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur en verzoek de gemeente om mij inzage èn een afschrift te verstrekken van alle correspondentie, die betrekking heeft op het verhuren, cq. in erfpacht geven, cq. verkopen van het grondstuk , waarop de UMTS mast gepland is.

2) Het Voorzorgsprincipe, art. 233 van de Europese Grondwet, biedt een gemeente iedere juridische ruimte om een techniek te weren, waarvan de gezondheidsrisico’s op lange termijn niet bekend zijn. Het argument in het verweerschrift van de gemeente, dat er geen schadelijke effecten op de lange termijn bekend zijn, staat op gespannen voet met de waarheid. Onderzoeken die een blootstelling, langer dan 45 minuten (!), onderzoeken, bestaan niet! Desondanks meent de gemeente haar burgers 24 uur per dag, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, te kunnen blootstellen aan straling, waarvan de Wereld Gezondheids Organisatie 2 weken geleden nog in een alarmerende oproep de bewijzen leverde tussen o.a. hersentumoren en mobiele telefonie. Toepassing van het Voorzorgsprincipe wordt met klem aanbevolen door zowel het Europese Parlement in haar oproep van 5 sept. Jl, als door het Europese Milieu Agentschap (E.E.A). Het Voorzorgsprincipe is nog nooit gesneuveld voor de Rechtbank.

3) Een gemeente die werkelijk deze UMTS mast niet wil, zou het negatief Welstandsadvies met beide handen aangegrepen hebben om de bouwvergunning te weigeren. Dat het College dit negatief advies niet volgt, bevestigt ons inziens haar Wens voor deze UMTS mast.

Om een al te lang betoog te vermijden, denk ik dat bovenstaande voldoende argumenten biedt om enerzijds gevrijwaard te zijn van juridische acties door KPN en anderzijds tegemoet te komen aan de ongerustheid van uw burgers.
Oftewel de reeds gememoreerde win/win-situatie voor beide partijen.

Derhalve spreek ik de hoop uit, dat U als gemeente alsnog afziet van het verlenen van bouwvergunning voor deze mast.

Hoogachtend,

Luuk van Dinter,
Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie