Geldermalsen: Bewoners Meteren in opstand tegen zendmast van 40 mtr

vrijdag, 28 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Nieuwsblad Geldermalsen 28 november 2008

Achtersteweg 'op achterste benen' om zendmast

METEREN - ,,We hebben overlast van de Betuwelijn, de spoorlijn en de A15. En nu krijgen we ook nog een zendmast van 40 meter hoogte. Meteren lijkt wel het afvoerputje van Geldermalsen te worden.'' Bewoners van de Achtersteweg staan op hun 'achterste benen' over de vergunning die door het college van B en W aan KPN is afgegeven voor de plaatsing van een zogenaamde UMTS-mast in hun woonbuurt.

Dinsdagavond maakte Frank Met al gebruik van het inspreekrecht bij de raadsvergadering. Met verweet het college dat er geen overleg was gevoerd met de Dorpsraad. Volgens wethouder Arie van Doorn was er wel informeel contact geweest met de Dorpsraad. Burgemeester Steven van Schaijck stelde voor er een dag later in de commissie Grondgebied op terug te komen.
De Bruin van de Dorpsraad ontkende woensdagavond dat er sprake is geweest van 'informeel' contact. ,,Dit onderwerp raakt de bewoners. Er is hier sprake van meer dan een kleine vergunning voor een schuurtje of dakkapel'', aldus De Bruin.
Frank Met stelde dat de Dorpsraad niet serieus wordt genomen. ,,Ze mogen alleen meepraten over straatnaambordjes.''.Een vergunning voor een zendmast zou volgens hem niet alleen besproken moeten worden in de commissie Grondgebied, maar ook in de commissie waarin volksgezondheid aan de orde komt. Met wees erop dat de gemeente risico's voor de gezondheid kan voorkomen door de mast 200 meter verder van woningen te plaatsen. Van de Vorm zei op Google niet terug te kunnen vinden dat een zendmast niet vergunningplichtig zou zijn.
Van Doorn stelde dat de gemeente een vergunning heeft afgegeven en dat hiertegen bezwaar is ingediend. Hij wil het advies van de bezwarencommissie afwachten. De zendmast is nodig voor een betere dekking voor mobiele telefonie. ,,In Kalenberg is onvoldoende dekking.'' De wethouder wees erop dat in Geldermalsen overal al dan niet zichtbaar zendmasten zijn, zoals in de kerktoren. Voor wat betreft de vermeende zorgen over gezondheidrisico's verwees hij naar landelijk beleid, waaruit niet blijkt dat er sprake is van gevaar voor de gezondheid.
VVD'er Gijsbert van de Water meende dat het college zorgvuldig heeft gehandeld. Annelies Brand (D66) deelde deze mening niet en pleitte voor een evaluatie van een discussie uit 2005 over UMTS. In antwoord op een vraag van de SGP'er Lourens van Bruchem zei Van Doorn dat de mast ook voor andere providers dan KPN is. Bert Vonk (CDA) pleitte voor transparantheid en vond dat er opnieuw gekeken moet worden naar de vergunningverlening. ,,Als KPN geen probleem heeft met verplaatsing waarom het dan niet doen en de problemen uit de wereld helpen?'' Koos van der Eijk (Dorpsbelangen) was het eens met Vonk en stelde dat een goede relatie met bewoners van groot belang is. Wim Timmermans was het met D66 eens om te bezien of het in 2005 vastgestelde beleid moet worden herijkt. Van Doorn vond dat De Bruin met zijn verwijt dat de Dorpsraad er niet bij betrokken is een punt heeft, gelet op de emoties van bewoners van de Achtersteweg.

Voor het origineel zie:
www.nieuwsbladgeldermalsen.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Achtersteweg-op-achterste-benen-om.290789.news? .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie