Gorinchem: Protest tegen UMTS-mast

donderdag, 27 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stadgorinchem.nl dinsdag 25 november 2008

Protest tegen UMTS-mast


GORINCHEM - Belangenvereniging Gorinchem-Oost en Dalem (GoeD) en omwonenden van sporthal de Oosterbliek zijn fel gekant tegen de plaatsing van een UMTS-antenne van Vodafone op de sporthal.
Zij vrezen voor mogelijke gevolgen van straling zoals gezondheidsklachten. Dat straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid is niet bewezen, de onschadelijkheid evenmin. Daarom willen GoeD en omwonenden dat de mast bijvoorbeeld op industrieterrein Oost 1 geplaatst wordt. Daar staan volgens hen al verscheidene masten, zodat daar masten door meer providers gebruikt kunnen worden.
GoeD en omwonenden hebben al meermalen de gemeente benaderd over deze kwestie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met ambtenaren en gemeenteraadsleden. Nu is een brief naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek donderdag tijdens de raadsvergadering niet in te stemmen met de plaatsing van de UMTS-mast.
De sporthal, eigendom van de gemeente, staat midden in de woonwijk. Vodafone wil een capaciteitsuitbreiding in Gorinchem-Oost. Op de sporthal zouden daarom twee antennes van vijf meter hoogte geplaatst moeten worden. Door de beperkte hoogte is geen bouwvergunning vereist en kunnen omwonenden geen bezwaar indienen. ,,Maar door de relatief lage positie van de antennes zullen omwonenden en bezoekers van de Oosterbliek zich dicht bij de stralingsbron bevinden,'' aldus de brief. Volgens de briefschrijvers is het overheidsbeleid dat antennes pas op woongebouwen mogen worden geplaatst als dit noodzakelijk is. Maar er zijn volgens hen voldoende alternatieven voorhanden.

Voor het origineel zie:
www.stadgorinchem.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Protest-tegen-UMTS-mast.289878.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie