Amsterdam-Noord: 732 omwonenden verzetten zich tegen zendmast UMTS

donderdag, 27 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: de Echo 27 november 2008

Bezwaren tegen UMTS-mast

NOORD - Diverse omwonenden en andere betrokkenen zijn tegen de komst van een UMTS-mast op het terrein van SV De Meteoor. Tijdens een hoorzitting in het Stadsdeelhuis heeft de Commissie Bezwaarschriften het bestuur van de sportclub, de directie van twee basisscholen en de ondernemersvereniging Zonneplein in de gelegenheid gesteld uit te leggen waarom zij bezwaar aantekenen tegen de verleende bouwvergunning aan Vodafone. Ook was een raadslid van zowel de PvdA als de SP aanwezig.

De drie onafhankelijke commissieleden (juristen), A. Kozijn (voorzitter) en de dames V. van Aken en A. Hohensteijn, bekeken eerst een door H. Wever van Stopumts gehouden presentatie over de gezondheidsrisico's van UMTS. Daarna vatte L. van Dinter, juridisch adviseur van Stichting Stralingsarm-Nederland, zijn namens alle genoemde partijen ingediende Pleitnota kort samen.

Namens Stadsdeel Noord legde Van Gorsel uit dat het Stadsdeel amper mogelijkheden had gezien om zijn medewerking aan de UMTS-mast te weigeren. Namens Vodafone hield de heer Van de Velden een kort technisch betoog, waarin hij aan het slot eenzijdig verklaarde dat door het Rijk en haar adviesorganen UMTS als veilig is beoordeeld.

Opmerkelijk stil

In een daarop volgende discussieronde bleek dat de omwonenden niet overtuigd waren en konden worden van onschadelijkheid van UMTS-straling. Ook in de handelwijze van ge stadsdeel bleken ze zich niet te kunnen vinden. Marijke de Jong, één van de omwonenden: 'Het stadsdeel heeft er niet aan voldaan om in samenspraak met het bestuur van De Meteoor en ons tot een afweging van een alternatieve locatie te komen. Van Gorsel is daar niet op in gegaan. Onze tweede grief betrof de al geplaatste 53.5 m hoge C2000-mast aan het Perenpad, voor de ingang van De Meteoor. Zowel het bestuur als omwonenden zijn daar bruusk mee geconfronteerd. Op de vraag waar omwonenden met gezondheidsklachten veroorzaakt door UMTS-straling terecht kunnen, evenals het eventueel indienen van schadeclaims, bleef het eveneens opmerkelijk stil.'

Ter afsluiting werden er 732 handtekeningen tegen plaatsing UMTS-mast overhandigd. De Commissie brengt binnen een termijn van zes weken advies uit over haar bevindingen aan het bestuur van Stadsdeel Noord.'

Voor het origineel zie:
www.echo.nl/ec-no/buurt/lees/820142/bezwaren.tegen.umts.mast/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie