Ede: 'Gezondheid geen argument umts-mast'

dinsdag, 25 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Voor een goed begrip van onderstaand artikel is het goed als de lezer zich realiseert dat de providers in 2002 met de toenmalige minister van Gezondheid (Els Borst) in een side-letter bij het antenneconvenant hebben afgesproken dat gezondheidseffecten geen reden mogen zijn om een bouwvergunning voor antennemasten te weigeren.
Waarom zouden de providers dat toen hebben afgesproken?
Als u verder weet dat de providers sedert 2004 geen verzekering meer kunnen afsluiten tegen de aansprakelijkheid van gezondheidsschade van deze masten dan hoeft u geen wetenschapper te zijn om één en één bij elkaar te tellen.
(Zie voor het verzekeringsaspect ook: Berichten%20Internationaal/3042 .
)


Bron: De Gelderlander 25 november 2008

'Gezondheid geen argument umts-mast'

EDE - Opmerkingen over de (on)veiligheid van gsm- en umts-installaties zijn voor Ede geen reden om de komst van antennes in de gemeente af te wijzen.

Dat stelt het gemeentebestuur. Het is een controversieel onderwerp en de voorbereiding leverde maar liefst ruim honderd reacties op. Nu heeft het Edese gemeentebestuur het beleidsplan af.

Dit plan is basis voor elke aanvraag van een bedrijf dat een mast wil plaatsen. Momenteel lopen er een stuk of zeven aanvragen, schat een gemeentewoordvoerder. In het beleidsplan zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een mast moet voldoen. Zo moet een onderneming de noodzaak van een mast aantonen en moet een installatie worden ingepast in het landschap.

Meer dan honderd zienswijzen zijn ingediend op het ontwerpplan. Verreweg de meeste, tachtig, zijn gericht tegen de antennemast die nog moet komen aan de Bornweg in Bennekom en ondertekend door omwonenden van deze locatie. Tegen een mast op het Enkaterrein en de Hoekelumse Brinkweg zijn twee reacties ingediend. Vooral angst voor de gezondheid wordt als argument genoemd. Maar het is het rijk dat daarop toeziet. Het is geen taak voor de gemeente, zegt de staatssecretaris van VROM.

Voor het origineel zie:
www.gelderlander.nl/template/ver1-0/forum/forumFilter.jsp?formmode=thanx#reactiesTitle .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie