Amsterdam: Persbericht van “UMTS de Pijp uit”: Hé Sint, geen mobieltje voor een kind.

dinsdag, 18 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

PERSBERICHT: Hé Sint, geen mobieltje voor een kind.

Als actiegroep “UMTS de Pijp uit” gaan we bij Basisscholen in Amsterdam Zuid een publiciteitsactie voeren onder het motto: “Hé Sint geen mobielje voor een kind”. We delen daarvoor folders uit van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. (zie bijlage)

Een goede voorlichting over het gebruik van de mobiele telefoon is hard nodig. De nationale overheid in Nederland laat het op dit punt afweten, terwijl er wel duidelijke richtlijnen zijn vanuit Brussel om de bevolking van goede voorlichting te voorzien.

Zo heeft de Belgische minister van Klimaat en Energie onlangs besloten dat mobiele telefoons die speciaal op de markt worden gebracht voor kinderen niet verkocht mogen worden. (Zie bijlage)

Verder heeft de Vlaamse overheid vorig jaar 700.000 folders verspreid onder ouders van jonge kinderen over verstandig gebruik van de mobiele telefoon.

Uiteindelijk komt de Vlaamse overheid hiermee enigszins tegemoet aan de oproep van Vlaamse kinderartsen voor een verbod om kinderen onder de 16 jaar gebruik te laten maken van een mobiele telefoons.

Inmiddels is het aantal wetenschappelijke studies gegroeid dat aanwijzingen bevat dat er niet alleen gezondheids risico’s zijn maar ook blijvende gezondheidsschade kan optreden in de vorm van ondermeer kanker en depressiviteit. Kinderen vormen een groep met verhoogd risisco: schedel en huid zijn dunner dan bij volwassenen en absorberen de straling makkelijker.

Dit alles heeft er toe geleid dat het Europees parlement in overgrote meerderheid erop aandringt de stralingsnormen te verscherpen.

Dit is positief maar nog lang niet genoeg, want de Nederlandse overheid doet nog bitter weinig om hier de problemen aan te pakken.

Wij willen met onze actie ouders ervan overtuigen om zeer terughoudend te zijn in het gebruik, niet alleen voor henzelf, maar zeker voor hun kinderen, omdat de risico’s voor de laatste groep veel groter zijn.

Al geruime tijd zijn we als actiegroep “UMTS de Pijp uit” bezig om ons in te zetten voor het terugdringen van de stralingsbelasting van zendmasten voor omwonenden. Op dit punt hebben we stadsdeel Oud-Zuid al wel kunnen overtuigen en zij hebben dan ook namens de stadsdelen in Amsterdam een brief aan de minister van VROM gestuurd.

Wij hebben ook op landelijk niveau aangedrongen op kamervragen aan de regering en verzamelen handtekeningen voor een nationale petitie. Ons doel is ondermeer verlaging van de stralingssterkte tot een niveau dat de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt.

namens UMTS de Pijp uit,
Rob Marijnissen, umtsdepijpuit@hotmail.com
020 – 785 44 98

Tussen 14.45 - 15.00 uur staan we

- - Dinsdag 18 november bij de Anne Frank School, Nierstraat 41,

- - Donderdag 20 november bij de Scholekster, Karel du Jardinstraat 74

- - Dinsdag 25 november bij de Derde Dalton, Van Ostadestraat 201

- - Donderdag 27 november bij de Mozaïkschool, Rustenburgerstraat 246

- - Vrijdag 28 november bij de Jan van der Heijdenschool, 2e Jan v/d Heidenstraat 75

Tussen 12.00 – 12.15 uur staan we

- Woensdag 19 november bij de Oscar Carré, 1e jan van de Heijdenstraat 161

Lees ook de berichtgeving over dit onderwerp op:
www.ravagedigitaal.org/2008nieuws/november/15/nws.php .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie