Hellendoorn: verzet tegen zendmast in nabijheid van basisschool.

zaterdag, 15 november 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Twentsche courant Tubantia 14 nov. 2008

Verzet tegen UMTS-mast

EELEN EN RHAAN - Bewoners buurtschap Eelen en Rhaan willen duidelijkheid.

In de Hellendoornse buurtschap Eelen en Rhaan is de nodige onrust ontstaan over de plannen van KPN voor het plaatsen van een UMTS-mast in de directe omgeving van de protestants-christelijke basisschool Jan Barbier aan de Ommerweg. Op deze basisschool is inmiddels een handtekeningenactie gehouden om de plaatsing van deze mast voor mobiele telefonie tegen te gaan. Locatieleider Robbert Flim van de Jan Barbierschool vertelt dat deze actie door enkele buurtbewoners in gang is gezet en dat zij contact hebben gezocht met de stichting Stralings Arm Nederland, die stelt dat dergelijke masten pas geplaatst mogen worden als absoluut bewezen is dat de straling op de lange termijn geen schadelijke effecten heeft voor de leerlingen. Flim benadrukt dat het team van de Jan Barbierschool zich weliswaar zorgen maakt over de plaatsing van de UMTS-mast, maar hierover nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. De locatieleider heeft direct contact gezocht met de gemeente Hellendoorn. Morgenavond wordt voor alle direct betrokkenen een voorlichtingsbijeenkomst in het Huis voor Cultuur en Bestuur gehouden. ''Na deze informatiebijeenkomst zullen we samen met de ouderraad en medezeggenschapsraad van de school besluiten of we al dan niet bezwaar gaan aantekenen tegen dit voorgenomen besluit'', valt in het schoolnieuws te lezen. De stichting Stralings Arm Nederland is deze avond ook aanwezig en vindt dat de burgers KPN en de gemeente nu al aansprakelijk moeten stellen voor (toekomstige) gezondheidsschade en waardevermindering van hun huizen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie