Verzet tegen umts neemt toe, Financieel Dagblad

zaterdag, 16 april 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Zorgen over stralingsrisico's leiden tot opstandigheid
www.fd.nl/ShowKrantArtikel.asp?Context=N%7C1%7CX%7C1umts&KrantArtikelId=505826&MarkupExpression=1umts

BERT VAN DIJK

AMSTERDAM - De mobieletelecombedrijven in Nederland ondervinden steeds meer hinder bij de uitrol van hun umts -netwerken. Een aantal gemeenten en woningbouwverenigingen weigert nog langer umts -masten te laten plaatsen op gebouwen in dichtbevolkte gebieden. Ze willen eerst meer onderzoeken afwachten die aantonen dat de elektromagnetische straling van de antennes geen gevaar oplevert voor direct omwonenden. Een belangengroep roept burgers vandaag tijdens een demonstratie in Amsterdam op een schadeclaimformulier in te vullen en in te dienen bij de gemeente.

Initiatiefnemer Hans Derks zegt dat het om preventieve claims gaat. 'We behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen, mocht later uit onderzoeken blijken dat de masten schadelijk zijn.'

Volgens de Gezondheidsraad, die alle onderzoeken naar de invloed van umts -straling bijhoudt, is er tot nu toe geen bewijs gevonden voor negatieve effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid. Er is volgens een woordvoerder dan ook geen enkele reden om de uitrol van umts -antennes tegen te houden.

Toch doet een aantal gemeentes en woningbouwverenigingen dat wel, waaronder de gemeente Eindhoven en woningcorporatie De Alliantie, die geen antennes meer toestaan in masten op of nabij kwetsbare bestemmingen als woongebouwen, scholen en ziekenhuizen.

De mobieletelefoniebedrijven bevestigen last te hebben van die opstandigheid. 'Daar hebben we zeker last van, ja. De uitrol van umts -netwerken wordt er niet soepeler op', zegt een woordvoerder van T-Mobile in een reactie. Volgens de Nederlandse telecombedrijven loopt de uitrol vooralsnog geen vertraging op.

Behalve verzet van gemeenten en woningbouwverenigingen hebben telecombedrijven ook te maken met terughoudende verzekeraars. Nederlandse verzekeraars bieden geen dekking voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims als gevolg van gezondheidsschade. Er zijn volgens Aad Mijnans, broking director bij Aon Nederland, nog wel partijen die de stralingsrisico's verzekeren, maar het wordt steeds moeilijker. Mijnans: 'Herverzekeraars voeren grote druk uit om deze risico's niet meer te verzekeren. De herverzekeraars hebben de grote asbestzaken nog in hun achterhoofd zitten. Met straling zou dat over een aantal jaar ook kunnen gebeuren.'

Swiss Re, een grote herverzekeraars laat, weten dat het aansprakelijkheidsrisico soms wordt uitgesloten, 'maar soms herverzekeren we het op een gecontroleerde manier, om er zeker van te zijn dat claims beheerst kunnen worden en niet escaleren tot onbeheersbare niveaus', aldus een woordvoerder.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie