Zuideramstel: Rechtbank volgt weer slaafs gezondheidsraad! (Met annotatie Stopumts)

woensdag, 29 oktober 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: het Parool 29 oktober 2008

Umts-provider wint rechtszaak tegen stadsdeel Zuideramstel over Winterdijkplein

Toch zendmast bij school rob rombouts

AMSTERDAM - Zuideramstel moet van de rechter plaatsing van een umts-zendmast bij het Winterdijkplein toestaan.
Twee basisscholen in de buurt weten niets van de komst van de mast en zijn onaangenaam verrast.
Plaatsing van een mast bij de P. J. Troelstraschool in Geuzenveld-Slotermeer veroorzaakte twee jaar geleden onrust bij ouders en omwonenden omdat de straling schadelijk zou zijn voor de gezondheid.
Zuideramstel wees in mei 2006 een bouwaanvraag voor plaatsing van een antenne op het Winterdijkplein af. Overweging was dat onvoldoende garanties gegeven konden worden voor de gezondheid van omwonenden en van de kinderen op de basisscholen in de directe omgeving.
De provider tekende bezwaar aan en toen dat ongegrond werd verklaard, ging het bedrijf naar de rechtbank, die het besluit van het stadsdeel vernietigde. De rechter bepaalde 'op grond van adviezen van de Gezondheidsraad dat plaatsing van een mast niet schadelijk is voor het welbevinden van omwonenden noch voor hun gezondheid'.
Gertjan Bart, directeur van basisschool De Rivieren in de Lekstraat, weet niets van de installatie van een umts-mast bij zijn school. ''U vertelt mij iets nieuws. Ik ga eerst het stadsdeel vragen hoe het zit. Ik kan niet inschatten of er verzet komt.''
Ook Marijke Kruse, directeur van Meander, basisschool voor speciaal onderwijs aan de Winterdijkstraat, weet van niets. ''Dat is wel wat raar. Je hoort allerlei verhalen dat zo'n mast niet goed zou zijn voor de gezondheid. Dit moet niet worden opgeblazen. Ik wil er meer van weten.''
Het stadsdeel erkent dat de scholen niet zijn ingelicht. ''We moeten eerst bepalen waar de mast komt.'' gezocht wordt naar een plek 'zover mogelijk van de basisscholen'.
Zuideramstel heeft vergeefs getracht de provider met een andere plek tevreden te stellen.

Voor het originele bericht zie:
www.parool.nl/static/nmc/nmc/frameset/archief.html?text=umts&ED=ola .

Opm. Stopumts:

Ook bij deze rechtszaak blijkt weer dat over onschadelijkheid van zendmasten iedereen in Nederland elkaar napraat: de gemeente volgt de VNG, die beroept zich op de rijksoverheid die zich verschuilt achter een dubieus Zwitsers onderzoek en het standpunt van de Gezondheidsraad, alles gesanctioneerd door de rechterlijke macht die zich in haar uitspraken verlaat op diezelfde Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad blijkt dus het kantelpunt in de discussie.

Zolang de Gezondheidsraad c.q. de 8 (acht!) ingenieurs en fysici (naast een neurobioloog en een GGD-arts) in haar Commissie Elektromagnetische Velden volharden in hun achterhaalde paradigma's verandert er in Nederland....niets!


Recente
(Sept. 2008) samenstelling Commissie EM Velden van de Gezondheidsraad:
(Bron www.gr.nl/pdf.php?ID=1742&p=1 .)

dr G.C. van Rhoon, fysicus; Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, voorzitter
dr L.M. van Aernsbergen, fysicus; Ministerie van VROM, Den Haag, adviseur
prof. dr ir G. Brussaard, hoogleraar radiocommunicatie (emeritus); Technische Universiteit, Eindhoven
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, adviseur
prof. dr ir H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygine en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
prof. dr ir F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker; Vrije Universiteit Amsterdam, en Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
dr H.K. Leonhard, fysicus; Ministerie van Economische Zaken, Groningen, adviseur
prof. dr W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
D.H.J. van de Weerdt, arts, medisch milieukundige; Hulpverlening Gelderland Midden / GGD, Arnhem
prof. dr ir A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische effecten; Technische Universiteit Eindhoven, en TNO, Den Haag

dr E. van Rongen, radiobioloog; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris.

Zie ook: Artikelen/2690/_gezondheidsraad_bedrijft_politiek_ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie