Bedrijf betaalt voor schade umts-straling, Financieel Dagblad

vrijdag, 08 april 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Zie www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=22218

Bedrijven met umts-masten of hoogspanningsleidingen zijn aansprakelijk voor de gezondheidseffecten daarvan. Zij kunnen zich niet verschuilen achter het feit zij een overheidsvergunning hebben.

Dat heeft milieustaatssecretaris Pieter van Geel laten weten aan de Tweede Kamer. Die heeft gevraagd om een notitie over aansprakelijkheid voor het geval later uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er gezondheidsschade optreedt door umts-basisstations en hoogspanningsleidingen. Van Geel zegt dat er nog weinig rechtspraak is, maar dat in het algemeen geldt dat de verantwoordelijkheid voor schade primair ligt bij de onderneming die het gevaar in het leven roept, ook al houdt die zich aan alle regels.

Bij hoogspanningsleidingen gelden nu geen specifieke wettelijke eisen voor elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid van mensen. Er vinden wel controles plaats na klachten van omwonenden, maar dat gebeurt vrijwillig.

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen in de telecomsector

Normen

Voor umts-masten zijn er stralingsnormen en daar wordt volgens de staatssecretaris doorgaans ruim aan voldaan. Er is echter discussie over de normen voor umts-straling, waarbij gewezen wordt op Zwitsers onderzoek dat een relatie legt tussen elektromagnetische straling van umts en gezondheidsklachten. Dit onderzoek is echter omstreden.

Exploitanten van umts-masten en hoogspanningsleidingen draaien in principe op voor gezondheidsschade door elektromagnetische velden. Maar volgens Van Geel moet iemand die een exploitant aansprakelijk stelt met 'aanzienlijke bewijslast' komen.

'Dit zal geen eenvoudige opgave zijn, indien de gezondheidsschade ook (vaak) voorkomt bij mensen die niet of in veel mindere mate blootgesteld zijn aan dergelijke velden.'

Aansprakelijk

Gedupeerden kunnen ook de overheid aansprakelijk stellen. Bepalend is dan of de overheid wist van de gevaren die burgers lopen. Als nieuw wetenschappelijk onderzoek zou wijzen op gezondheidsgevaren, dan moeten volgens Van Geel scherpere regels voor umts en hoogspanning worden overwogen.

Bij goede regels hoeft de overheid geen vergoeding te betalen aan bedrijven die schade lijden als er bijvoorbeeld masten moeten worden verwijderd. De overheid kan volgens Van Geel wel voor 'nadeelcompensatie' opdraaien als een bedrijf, in vergelijking met concurrenten, onevenredig zwaar getroffen wordt door de overheidsregels.


Copyright (c) 2005 Het Financieele DagbladLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie