Asperen: T-Mobile wil vergunning voor zendmast verkopen aan KPN

dinsdag, 14 oktober 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Het Kontact 14 0kt. 2008

T-Mobile wil vergunning voor zendmast verkopen aan KPN
ASPEREN - T-Mobile heeft voorlopig geen interesse meer in een GSM-antenne bij de voetbalvelden in Asperen. KPN heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de bouwvergunning voor de mast over te nemen.

Tussen 2005 en 2007 ontstond veel onrust onder omwonenden van de Leerdamseweg, omdat zij vrezen dat de GSM- en UMTS-straling rond een antenne schadelijk is voor de gezondheid. De gemeente Lingewaal probeerde T-Mobile te bewegen een andere locatie te kiezen, maar het bedrijf weigerde dat omdat andere plekken minder gunstig waren voor de dekking van het GSM-netwerk.

Na een hoop juridisch getouwtrek besloot de hoge raad in oktober 2007 dat T-Mobile de vergunning moest krijgen. Daarna werd het oorverdovend stil.

Integreren
Vera Wagenaar van T-Mobile legt desgevraagd uit waarom de mast aan de Leerdamseweg nog niet is verrezen. “Onze focus ligt momenteel op het integreren van ons netwerk met dat van Orange. Die ontwikkeling speelde tegelijk met de procedure rond deze zendmast. We willen op deze plek nog steeds graag een mast hebben en de bouwvergunning ligt er. Daarom hebben we KPN de mogelijkheid geboden om de vergunning tegen betaling over te nemen. Eventueel kunnen we later gezamenlijk gebruik maken van de mast.”

Overdraagbaar
Wethouder Griedo Bel bevestigt dat KPN kort geleden aan de gemeente heeft gevraagd onder welke voorwaarden de vergunning overgenomen kan worden. “Een bouwvergunning is onherroepelijk en overdraagbaar. Maar de grond waarop de mast gebouwd moet worden, is nog eigendom van de gemeente. De voorwaarden over die grondoverdracht die wij met T-Mobile hadden opgesteld, zijn tot nu toe nooit ondertekend”, zegt Bel.

Daarnaast was met T-Mobile afgesproken dat de mast alleen voor GSM gebruikt mocht worden. Als er apparatuur voor UMTS - de opvolger van GSM met sterkere straling - bij zou komen, moest dat eerst met de gemeente overlegd worden.

Iets anders
“Er zitten nogal wat haken en ogen aan”, concludeert wethouder Bel. Hij heeft ambtelijk advies ingewonnen over het te volgen traject. Naar aanleiding daarvan nemen burgemeester en wethouders een besluit. “Wellicht leg ik dat ook nog voor aan de gemeenteraad. We moeten voorkomen dt de gemeenteraad of de bevolking iets anders wil dan wij als college. Ik wil daar zo open mogelijk over zijn. Zodra er meer concreet is, treden we daarmee naar buiten.”

Voor het origineel zie:
nieuws.hetkontakt.nl/vijfheerenlanden/3631/t-mobile-wil-vergunning-voor-zendmast-verkopen-aan-kpn .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie