Den Haag, Houtwijk: Bewoners strijden tegen zendmast bij Raad van State

donderdag, 09 oktober 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Zuidwestnieuws.nl

Buurtbewoners willen zendmast Zichtenburg weg
Het kromme aan de situatie is dat de vergunning al in 2004 is verleend, maar dat KPN drie jaar heeft gewacht met het bouwen van de toren. De wijkbewoners lieten het er niet bij zitten en er ontstonden diverse actie commissies. Helaas voor hen bleken de protesten bij de gemeente weinig gehoor te vinden, aangezien de vergunningen volgens wettelijke normen zijn verleend. Desondanks strijdt de ‘Commissie wonen in Houtwijk zonder zendmast Zichtenburg’ door en hebben ze de zaak voorgelegd bij de Raad van State. Men bereidt zelfs een gang naar het Europese Hof voor.

Door Bas van der Linden

In augustus 2007 verrees uit het niets een 154,5 m hoge zendtoren op bedrijventerrein Zichtenburg. Buurtbewoners uit Houtwijk en Bouwlust vroegen zich af hoe een dergelijk hoog bouwsel zonder hun medeweten gebouwd kon worden. Bij nader onderzoek bleek dat al in 2004 een bouwvergunning was verleend middels een ontheffing van de regels uit het bestemmingsplan. Deze procedure is volgens de omwonende een veel te lichte procedure voor een mast van deze omvang. Daarnaast zijn er meer punten die vraagtekens oproepen. De gemeente heeft echter laten weten dat een bouwvergunning onherroepelijk is en op die gronden geen verandering meer aangebracht kan worden. Desondanks hielden de strijders hoop. Voor het uitzenden van de UMTS, GSM en digitale radio en televisie signalen is namelijk een milieuvergunning nodig, die na drie jaar verloopt. Doordat KPN het bedrijf Nozema, de toenmalige vergunninghouder, overnam duurde het tot 2007 voordat het zendstation gebouwd kon worden en er een nieuwe milieuvergunning aangevraagd werd. Bij deze aanvraag wordt alleen melding gemaakt van de straling van digitale radio en tv, wetende Digitenne. De gemeente zag geen bezwaar en KPN kreeg de vergunning en zend sindsdien het signaal voor Digitenne uit.

‘Commissie wonen in Houtwijk zonder zendmast Zichtenburg’ is zeer ontevreden over de gang van zaken en voelt zich in het hemd gezet door de gemeente. Ze zijn van mening dat de gemeente veel te makkelijk de vergunning heeft verleend voor iets wat zoveel invloed heeft op het dagelijks leven van haar inwoners. Naast het uitzicht zouden ook de stralingen van de mast op de korte en lange termijn van invloed zijn op de gezondheid van de mensen. Om die reden is de commissie naar de Raad van State geweest die de zaak nu in behandeling heeft. Een Voorlopige Voorziening, het stopzetten van de mast tot dat er een uitspraak is, is door de Raad afgewezen. Dat betekent dat de mast rustig door blijft zenden en de bewoners mogelijk veel risico’s lopen.

De risico’s die de straling met zich meebrengt is volgens de commissie te weinig onderzocht. Er bestaan wel normen, maar die zijn bepaald aan de hand van korte testjes. Een onderzoek naar de effecten van de straling op de lange termijn bestaat er niet en dus kan de norm ook niet omhoog. Via de Raad van State hoopt de commissie dat er meer onderzoek wordt gedaan en dat de norm voor de straling omhoog gaat, zodat zij en hun kinderen gezond verder kunnen leven en niet over pak en beet 10 jaar met de gevolgen zitten. Mocht de Raad van State zich net als de gemeente Den Haag achter de huidige normen schuilen dan zal de gang naar het Europese Hof worden ingezet. Voorbereidingen met een gespecialiseerde advocaat zijn reeds van start gegaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zie het origineel op:
www.zuidwestnieuwsonline.nl/?p=algemeen&news=3280 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie