Amsterdam Stadsdeel Noord: Protest tegen UMTS-mast

vrijdag, 03 oktober 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Echo/Zondagochtendblad oct. 2008

Protest tegen UMTS-mast

TUINDORP OOSTZAAN - Stadsdeel Noord heeft in november 2007 Vodafone een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een UMTS-mast op sportterrein SV De Meteoor. De actiegroep TOTS heeft daar grote bezwaren tegen.
TOTS en het bestuur van SV De Meteoor wenden zich nu tot de PvdA, omdat tijdens het landelijke PvdA-congres in Breda de partij een opvallende motie heeft aangenomen. Daarin wordt aangedrongen op verlaging van de blootstellingslimieten van elektromagnetische straling van GSM- en UMTS-masten, zonder dat het ten koste gaat van bereik telefoons.
Betrokkenen hebben grote bezwaren tegen de komst van deze tweede mast. Volgens de actiegroep wijzen diverse onderzoeken erop dat de straling die van dergelijke masten afkomt slechts is voor de gezondheid.
Ondersteund door een handtekeningenactie bij drogisterij DIO en sigarenzaak Ekels op het Zonneplein probeert TOTS te bereiken dat de UMTS-mast niet toch niet wordt geplaatst èn dat de C2000-mast aan het Perenpad een andere plek krijgt. Marijke: ‘De Gemeente Elburg heeft wel naar haar burgers met gezondheidsklachten geluisterd en heeft onlangs de C2000 naar een andere locatie verplaatst, ter voorkoming van toekomstige schadeclaims. Nu Stadsdeel Noord nog!’Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie