Genemuiden: ''UMTS-masten zijn een doorn in het oog voor een lokale overheid''. (Upd)

vrijdag, 19 september 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Brugmedia.nl 17 september 2008

Voor het origineel met foto en reacties zie:
www.brugmedia.nl/ .
en:
www.telecom-update.nl/nieuws/9723/UMTS_verzet_in_Genemuiden.htm .

UMTS-mast doorn in het oog

woensdag 17 september 2008

GENEMUIDEN - Stichting Stadswacht Genemuiden en een bewonersgroep hebben grote moeite met de komst van een 39 meter-hoge UMTS-mast aan de Koppel. Eigenaar KPN wil het UMTS-signaal verbeteren voor klanten in Genemuiden en omstreken. Maar met de plaatsing wordt volgens de bezwaarmakers het zicht op en vanuit de historische kern ernstig verstoord en zijn omwonenden ongerust over eventuele negatieve gevolgen van straling.

Tijdens het maken van her-inrichtingsplannen voor het gebied Achterweg/Koppel verraste telefoon-aanbieder KPN,de betrokkenen met de aanvraag van een bouwvergunning voor het enorme gevaarte aan de rand van de Genemuider stadskern. Een groep omwonenden uit de Lisdodde, Achterweg en Koppel nam het voortouw in een inmiddels langslepende procedure van bezwaarschriften. Woordvoerder Einbert van Rees, die 34 huishoudens en de basischool Eben Haëzer vertegenwoordigt, spreekt over 'horizonvervuiling' met een mast die bijna net zo hoog is als de toren van de Grote Kerk. Van Rees is bovendien allerminst gerustgesteld over de onschuld van UMTS-straling. Gaandeweg sloot Stadswacht Genemuiden zich aan als bezwaarmaker. Voorzitter van de Stadswacht Henk Beens maakt zich vooral druk over verstoring van het zicht op en vanuit de historische kern. Hij noemt het gebied rond de Grote Kerk nog vrijwel de enige plaats met cultureel erfgoed in Genemuiden.

De bewonersgroep was voor het bekend worden van plaatsing van de mast, al op de hoogte over een ruimtelijk plan voor het gebied. ''Er lag een mooi plan waar wij in waren betrokken'', zegt Van Rees over het plan waarin onder meer gesproken was over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Van Rees werd vervolgens verrast door de publicatie op de gemeentepagina van De Stadskoerier op 14 maart 2007. ''Er lag een mooi plan en die mast hoort daar niet in.'' Gaandeweg komen berichten in de media over eventueel stralingsgevaar wat de bewonersgroep benadrukt in haar bezwaar. KPN zet daar een mast neer maar dan gaan ze die hele mast optuigen. Het wordt een hele kerstboom als ze het gaan het onderverhuren aan andere telefoonaanbieders.''

Beens vindt dat Stadswacht veel eerder in het plan had moeten worden betrokken. ''Ik hoorde op een gegeven moment van Einbert dat ze zo'n mast wilden neerzetten. Wij (Stadswacht red.) wisten dat niet. Al 15 jaar lang hebben wij de klok geluid om de historische kern te beschermen en de historische patronen te herstellen. Op aandrang van de Stadswacht ligt er nu een plan. Maar de UMTS- mast is daarin een dissident. Wij hebben het gemeentebestuur altijd geadviseerd over de Achterweg, maar ook recentelijk bij de aanpak van het Veerhoofd”. In verschillende overlegorganen heeft Beens gepleit voor bescherming van de Genemuider stadskern. De buurtbewoners en Stichting Stadswacht zijn van mening dat de gemeente de zaak nog eens serieus moet bekijken. Samen kan gezocht worden naar een andere locatie, voorstellen hiervoor zijn reeds aangedragen.
Wethouder Jan Wiggers zit ook met de kwestie in zijn maag. ''Je hoort de mensen, je weegt de argumenten en je komt tot een oordeel.'' Het college beroept zich op een zogeheten 19.3-vrijstellingsprocedure die ook geldt voor reguliere bouwvergunningen. Alleen de argumenten van de Stadswacht zijn meegenomen betreffende de gezichtslijnen. Die werden getoetst en niet zwaar genoeg bevonden. Ook de welstandscommissie zag geen problemen. Wat betreft de gezondheidsrisico's kan Wiggers kort zijn. ''Daar gaan wij als gemeente niet over. Daar zijn landelijk vastgestelde normen voor.''
Voordeel van de locatie noemt Wiggers dat de mast op een plek komt waar al een bestaande mast is en dat daar door het aanwezige groen de onderste tien meter is afgeschermd. Maar hij verduidelijkt: ''Deze dingen staan overal verkeerd.'' Inmiddels zitten de partijen in de fase van bezwaar en beroep. Eind deze maand wordt achter gesloten deuren (! -Stopumts) door een hoorcommissie bekeken of de gemeente juist heeft gehandeld.

Over een belangrijk onderdeel is Wiggers het eens met de bezwaarmakers. ''UMTS-masten zijn een doorn in het oog voor een lokale overheid. Besluiten daarover neem je met lange tanden.''

Opm. Stopumts:

Zolang de rechterlijke macht in Nederland zich over het algemeen klakkeloos voegt naar de adviezen van de Gezondheidsraad doet Genemuiden er verstandig aan haar bezwaren vooral te richten op de aantasting van het historische karakter van de omgeving.


Zie ook onze opm. bij:
UMTS%20in%20de%20media/2794/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie