Geffen: Zitting umts-mast loopt uit op farce (Extended and updated)

woensdag, 17 september 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Brabants Dagblad 17 september 2008

Zitting umts-mast loopt uit op farce

door Jasper Harthoorn. woensdag 17 september 2008 | 03:43

GEFFEN - Ontbrekende rechtsstukken, een duttend commissielid en gesteggel over juiste rechtsgang tussen juridisch adviseur Paul Baakman en commissievoorzitter G. Boot.

De hoorzitting over het bezwaarschrift dat Arno Millenaar en Gebina Schutjans hebben ingediend tegen het ontvankelijk verklaren van hun eis tot planschadevergoeding in verband met de nabijgelegen umts-mast verliep gisteravond chaotisch.

Er waren tussen de tien en de vijftien omwonenden en betrokkenen naar het gemeentehuis in Geffen gekomen om de zitting van de bezwaarschriftencommissie bij te wonen. Jurist Paul Baakman stond Millenaar en Schutjans bij. In zijn pleidooi voerde hij onder meer de uitspraak van het Europees parlement aan, waarin wordt gepleit voor een forse vermindering van straling om het risico op onnodige gevaren voor consumenten te voorkomen.

Voorzitter Boot wilde de spreektijd van Baakman beperken, maar de jurist ging daar niet mee akkoord. Na een schorsing besloot Baakman, en in zijn navolging de omwonenden, de zitting te verlaten. ''Het is de fout van de gemeente dat de stukken niet in orde waren en daarom is het niet juist om mijn spreektijd te beperken'', zei hij. Boot zei dat Baakman erop was gewezen tot een nadere schriftelijke motivering te komen. Hij liet de zitting doorgaan en vroeg de gemeente om alsnog de stukken op te diepen. Verder wil Boot eerst weten of het idee van verplaatsing van de mast, geopperd door wethouder Van de Ven in deze krant, door het college zal worden onderzocht.

Zie voor het origneel met reacties:

www.brabantsdagblad.nl/regios/oss/inboxoss/3724684/Zitting-umtsmast-loopt-uit-op-farce.ece .


Onze vorige berichtgeving van 14 sept. 2008 over Geffen:

Bron:Brabants Dagblad 13 september 2008

'Gemeente laat inwoners in de kou staan'

door Jasper Harthoorn. zaterdag 13 september 2008 | 03:30

GEFFEN - De uitspraak van het Europees Parlement dat de limieten voor elektromagnetische straling door gsm's, bluetooth, Wifi en andere zaken nodig moet worden bijgesteld, is koren op de molen van Arno Millenaar.

De inwoner van Geffen stoort zich namelijk enorm aan de umts-mast net achter zijn tuin in de Van Coothstraat. Millenaar voert sinds de plaatsing van de mast een juridische strijd met de gemeente.

Volgens Millenaar is het helemaal niet zeker dat umts-straling geen enkele invloed heeft op de gezondheid. ''Ik wil hier dan ook weg. We woonden hier heel mooi, maar wie wil er nou onder een umts-mast wonen. Als ik hier weg ga, dan wil ik echter wel schadeloos worden gesteld.''

Om de bewoners van de Van Coothstraat tegemoet te komen heeft de gemeente Maasdonk het onafhankelijke bureau SAOZ onderzoek laten doen naar de waardevermindering van hun bezit. Op basis hiervan hebben verschillende bewoners schadevergoedingen aangenomen van de gemeente, variërend van 5.000 tot en met 12.000 euro. Millenaar hoonde dat bod echter weg. ''Ze willen me een schadevergoeding betalen van één procent van mijn bezit. Ik heb mijn woning laten taxeren door een makelaar en die schat de waardedaling op twintig procent. Potentiële kopers worden afgeschrikt door de mast. Niet alleen vanwege het uitzicht. Mensen zijn bang voor gevolgen van straling. Als op scholen geen umts-masten worden geplaatst, waarom mag dat dan wel in een woonwijk?''

Millenaar heeft een achtergrond als elektronicus en is cliënt van jurist Paul Baakman, die met adviesbureau Bawa ten strijde trekt tegen umts. Millenaar is van mening dat van de huidige stralingsnormen die in Nederland gelden weinig klopt. Ook trekt hij de onderzoeken, waarop overheid beleid maakt, in twijfel. ''De maximale stralingsnorm in Nederland is ongekend hoog in vergelijking met andere landen. Wij mogen hier worden blootgesteld aan 20 miljoen microwatt. België hanteert bijvoorbeeld een limiet die al ruim 833 keer lager ligt dan de Nederlandse norm. Ook in andere landen zijn de normen lager.''

Ondanks dat er volgens het rijk niet bewezen is dat umts-straling schade kan berokkenen aan de gezondheid, maakt Millenaar zich wel degelijk zorgen. ''Sinds ik me bewuster ben van de gevaren, bel ik bijvoorbeeld een stuk minder mobiel. De integriteit van mijn lichaam en geest is niet gewaarborgd en dat moet de gemeente zich aanrekenen.''

Millenaar verwijst naar het voorzorgsprincipe. Tientallen gemeenten blokkeren verdere bouw van umts-masten omdat ze niet zeker zijn van de gevolgen die de straling voor de burger kan hebben. ''De gemeente moet zorgvuldig omgaan met het belang van haar burgers.'' Bovendien claimt Millenaar dat er alternatieve locaties voor de mast zijn aangedragen. ''De gemeente heeft mij nooit duidelijkheid gegeven waarom die mast hier geplaatst moest worden. We zijn ook niet voldoende ingelicht over de locatie van de mast, waardoor we niet op tijd een bezwaarschrift in konden dienen.''

De gemeente gaat ervan uit dat umts-straling niet slecht is voor de gezondheid en baseert dat op een Zwitsers onderzoek, genaamd Cofam II. Volgens Millenaar deugt dat onderzoek van geen kant. ''Van de 117 mensen die zijn onderzocht zijn er maar 44 in de resultaten meegenomen en hebben ze de extremen niet meegeteld. Daar staan veel onderzoeken tegenover. De Radbouduniversiteit deed onderzoek waaruit blijkt dat veel mobiel bellen tot een verlaagde hersenactiviteit kan leiden. Er is een onderzoek van het Ecologisch Instituut in Hannover, nota bene in opdracht van T-Mobile, waarin een stralingsdichtheid wordt aangeraden die tweeduizend keer onder de Nederlandse norm ligt.''

Millenaar verschijnt met Baakman dinsdag om 19.30 uur voor de bezwarencommissie in het gemeentehuis in Geffen. De zitting is openbaar.

Opm Stopumts:

Ook hier blijkt weer dat gemeenten in hun politieke besluitvorming met name steunen op het zgn. Zwitserse onderzoek (Cofam II) waarvan onlangs pas (dankzij een beroep op de WOB) is komen vast te staan dat zelfs de Gezondheidsraad de statistische correcties van de studie in twijfel trekt en daarmee de ondeugdelijkheid van het onderzoek indirect bevestigt. Zie: Briefwisselingen 30-07-2008Wethouder: 'Maasdonk handelde goed'

door Jasper Harthoorn. zaterdag 13 september 2008 | 03:01

OSS - Wethouder Rini van de Ven van de gemeente Maasdonk begrijpt de frustratie van Arno Millenaar, maar vindt niet dat de gemeente fouten heeft gemaakt. ''Wij hebben SAOZ uit Rotterdam, een onafhankelijke adviseur in onroerende zaken, laten onderzoeken wat de schade voor de inwoners van de Van Coothstraat is. Zij hebben geconstateerd dat er geen gezondheidsschade is. Wie ben ik dan om dat oordeel in twijfel te trekken.

Ik ben bestuurder en ga niet op de stoel van de experts zitten.'' Van de Ven sluit echter niet uit dat in de toekomst zal blijken dat umts-straling wel degelijk slecht is voor de gezondheid. ''We leven in het heden en wij voeren beleid uit op basis van de kennis die we tot nu toe hebben.''

De gemeente Maasdonk zou op dit moment wellicht anders aankijken tegen de plaatsing van een umts-mast. Van de Ven: ''Die mast is in 2005 geplaatst. Nu zouden we misschien anders op een voorstel voor een nieuwe umts-mast reageren. We zien ook wel dat het een gevoelsdiscussie is, dat mensen het geen fijn idee vinden om in de buurt van een mast te wonen. Eind 2006 kwam het advies van de Vereniging van Nederlandse gemeenten om terughoudend te zijn op dit gebied, maar dat was pas na de bouw van de nu bestaande umts-mast.'' De wethouder bestrijdt dat de voorlichting van de gemeente tekort is geschoten. ''De bewoners claimen niet voldoende te zijn ingelicht, maar die klacht is niet ontvankelijk verklaard. De rechter zal dinsdag uiteindelijk bepalen of meneer Millenaar gelijk heeft of dat wij juist hebben gehandeld.'' Het verplaatsen van de mast is voor Van de Ven wel een optie. ''Als de bewoners afzien van de planschadevergoeding en beheerder Vodafone instemt met een andere locatie, is dat zeker bespreekbaar.''

Ronald van der Graaf van kennisplatform elektromagnetische velden houdt de ontwikkeling in onderzoek naar umts bij. ''Op dit moment hebben we geen concrete aanwijzingen dat umts schadelijk voor de gezondheid is.'' Zelf doet hij geen harde uitspraken over umts. ''Hoeveel onderzoek je ook doet, je kunt nooit zeker stellen dat umts niet schadelijk is. Er zal nog veel onderzoek volgen.'' Hij vindt dat het Cofam II onderzoek nog steeds hout snijdt. ''Ik zeg niet dat het een perfect onderzoek is, maar het was beter uitgevoerd dan voorganger Cofam I.''

Voor het origineel lees:
www.brabantsdagblad.nl/regios/oss/3705028/Gemeente-laat-inwoners-in-de-kou-staan.ece .

Opm. Stopumts:

Het getuigt van voortschrijdend inzicht als de secretaris van het Platfoerm EMV niet wil zeggen ''dat het Zwitsers onderzoek perfect is''. Dat is nogal eufemistisch uitgedrukt voor een onderzoek dat bij critici meer vragen oproept dan het Platform kan beantwoorden hetgeen de urgentie aangeeft om over juist dit Cofam II onderzoek een kennisbericht te doen laten verschijnen, maar dan moet je wel eerst over alle achtergehouden data kunnen beschikken.................

Dan zou het platform eens kunnen onderzoeken waarom 6,5% outliers niet zijn meegenomen in de analyse, waarom mensen die tijdens de sessies ziek zijn geworden niet zijn meegeteld, waarom bij de beoordeling van reactiesnelheden onterecht alleen de goede antwoorden meegenomen zijn in de analyse, waarom......juist dit rapport dat zo aantoonbaar rammelt de basis moest vormen van de politieke besluitvorming in Nederland.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie