Leusden: Onduidelijkheid over zendmasten?

maandag, 08 september 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Leusder Courant 8 sep. 2008

Duidelijkheid over zendmasten

LEUSDEN – De Leusdense gemeenteraad moet zich binnenkort buigen over de kadernota antennebeleid. Het college van burgemeester wil het landelijke beleid volgen bij de plaatsing van UMTS-masten.

door Gerhard te Winkel

De fractie van de ChristenUnie/SGP diende op 10 juli een motie in, waarin ze het college van burgemeester en wethouders vroeg duidelijk aan te geven welke voorwaarden er gelden bij de plaatsing van UMTS-masten. Aanleiding voor de motie was de commotie die ontstaan was over de plaatsing van zo'n hoge mast op de Boswachter. Deze mast staat dichtbij bewoners gepland. Ze zijn bang voor hun gezondheid en woongenot.
De gemeenteraad wilde graag dat de regels duidelijk op papier staan. Ze is bang dat anders bij elke geplande plaatsing de discussie weer helemaal opnieuw zal beginnen.
Dat deze angst gegrond is blijkt wel uit het feit dat nu veel Achtervelders zich zorgen maken over de plaatsing van een UMTS-mast bij de sportvelden op het Kerstens Sportpark. Zij zouden graag zien dat de mast elders geplaatst wordt. Het college stelt in de kadernota dat iedereen graag mobiel wil bellen en bereikbaar wil zijn. Aan de andere kant wil niemand zo'n mast in de buurt. Toch zijn die masten noodzakelijk om te kunnen bellen.
Bovendien heeft de landelijke overheid de providers verplicht voor een landelijke dekking te zoeken. Hen rest dus niets anders dan masten te plaatsen om aan deze verplichting te voldoen. Bovendien blijkt uit onderzoek niet eenduidig dat de straling schadelijk voor de gezondheid zou zijn. De gemeente Leusden kan en wil dus geen bouwvergunningen weigeren aan providers, die willen zorgen dat Leusdenaren kunnen bellen. De masten moeten wel voldoen aan alle eisen op het gebied van milieuwetgeving, bouwvergunningen en woningwet.
De gemeente mag geen masten weigeren omdat de mensen denken dat ze ziek van de straling worden. Argumenten over de gezondheid mogen niet meegerekend worden. Het is een feit dat het merendeel van de bezwaren nu juist op dit onderdeel komt. Mensen zijn bang voor hun gezondheid.
Volgens de kadernota wil de gemeente dat de masten zoveel mogelijk aan de rand van het dorp gebouwd worden, het liefst op bedrijventerreinen. De plek voor de mast in Achterveld voldoet aan dat criterium.
Verder wil de gemeente dat de providers zoveel mogelijk gebruik maken van dezelfde zendmast. Als het niet mogelijk blijkt om de rand van het dorp een mast te plaatsen, dan zijn hoge gebouwen een geschikte plaats. Het gemeentehuis is een voorbeeld van zo'n plek. Overigens is de mast naar verluidt nog niet ingeschakeld.
Als de keuze aan de gemeente is, kiest ze voor een paar hoge masten in plaats van veel meer lage. Het idee is dat een paar masten het uitzicht minder aantasten.

Opm Stopumts:

De auteur van het artikel roert een interessant punt aan: argumenten over de gezondheid mogen niet meegerekend worden. Waarom niet?

Omdat de providers dat indertijd middels een sideletter met de toenmalige minister Borst hebben afgesproken. Waarom zouden de providers dat gedaan hebben?
Als u bovendien weet dat de providers geen verzekering meer kunnen afsluiten voor mogelijke gezondheidsschade i.v.m. zendmasten hoeft u geen wetenschapper te zijn om één en één bij elkaar te kunnen tellen.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie