Purmerend: UMTS masten worden toch geplaatst

zondag, 07 september 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Sp.Purmerend

UMTS masten worden toch geplaatst

05-09-2008 • Het college ziet geen beletsel om de UMTS masten te plaatsen in de buurt van basisscholen.

Ondanks de bezwaren van een actiecomité rond de dependance van de Openbare Basisschool het Baken in Purmer Zuid, wordt deze mast toch geplaatst. Dat antwoordt het college op de schriftelijke vragen die de fractie van de SP hierover heeft gesteld. Het college beroept zich net zoals de landelijke overheid op een Zwitsers onderzoek dat voor 40% gesubsidieerd is door telecom bedrijven.
Ook wordt een advies van de WHO (wereld gezondheids organisatie) genoemd. Daarbij wordt gesteld dat nog niet is bewezen dat kortdurende blootstellingen op lange termijn negatief effect hebben. Maar het gaat hier in basisschool het Baken en de Delta om kleine kinderen die 5 dagen in de week daaraan blootgesteld worden.
Het comité heeft al ruim 100 handtekeningen opgehaald op en rond school vlak voor de zomervakantie. Ook is er beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente. Het comité gaat verder op onderzoek en wacht de uitspraak af van de beroepscommissie.

Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen zich bij het actiecomité melden. Het actiecomité is bereikbaar via Brenda Niesse, tel. 0299 646225.

Opm Stopumts:
Ook hier blijkt weer dat gemeenten in hun politieke besluitvorming met name steunen op het zgn. Zwitserse onderzoek (Cofam II) waarvan onlangs pas (dankzij een beroep op de WOB) is komen vast te staan dat zelfs de Gezondheidsraad de statistische correcties van de studie in twijfel heeft getrokken en daarmee de ondeugdelijkheid van het onderzoek indirect heeft bevestigd. Zie: Briefwisselingen 30-07-2008

Het wordt tijd voor een parlementaire enquêtecommissie die gaat onderzoeken hoe men Nederland heeft kunnen volbouwen met zendmasten, zich steeds weer beroepend op één ondeugdelijk onderzoek.
De hoofdverantwoordelijken, de Gezondheidsraad die verzuimd heeft alle data van dat onderzoek op te vragen en kritisch te bekijken, en het Antennebureau dat zonder scrupules het land ingetrokken is om burgers en beleidsmakers te bestoken met onjuiste informatie, dienen daarbij verantwoording af te leggen.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie