Europarlement wil nieuwe normen voor straling

vrijdag, 05 september 2008 - Categorie: Berichten Nederland

vrijdag, 05 september 2008 - Dossier: Internationaal

Europarlement wil nieuwe normen voor straling
Uitgegeven: 4 september 2008 16:30
Bron: ANP, gepubliceerd in Dagblad Trouw: De Verdieping, 4 sept. 2008

BRUSSEL - De Europese limieten voor elektromagnetische straling door gsm's, bluetooth, wifi en andere zaken moeten nodig worden bijgesteld, stelde het Europees Parlement donderdag in een rapport.

De normen dateren uit 1999. Ze zijn inmiddels achterhaald door nieuwe technologieën zoals krachtig draadloos internet, aldus het rapport van het Belgische Europarlementslid Frédérique Ries.

Het parlement wil de normen dringend herzien. ''Anders riskeren we dat consumenten onnodige gevaren lopen'', zei Ries. ''Een groeiend aantal studies toont dat herhaalde blootstelling aan elektromagnetische stralen kan leiden tot gevaar voor kanker, Alzheimer, slaap- en psychologische problemen.''

België, Italië en Oostenrijk hebben inmiddels strengere normen dan de EU-limieten, aldus het Europarlementslid.

Zie ook: ''522 Europarlementariërs stemden voor, 16 tegen'':
www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-36137-245-09-36-911-20080903IPR36136-01-09-2008-2008-false/default_de.htm .

-----------------------------------------

Naschrift Rechtspraktijk BAWA

Haaksbergen, 5 september 2008

De door ons kantoor ingediende verzoek- bezwaar-en beroepschrifturen bij het Europees Parlement te Luxemburg en de Europese Commissie te Brussel alsmede aanhangig maken van een proefproces namens een groot aantal Nederlanders (raadpleeg het zoekvenster van www.stopumts.nl ) m.b.t. de onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling in allerlei mengvomen en daaruit voortvloeiende schendingen van de door de EU-Lidstaten geratificeerde verdragen heeft er mede toe geleid dat inzicht werd verkregen dat de gehanteerde normen en blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling van 1999 om dringende redenen dienden te worden herzien om te voorkomen dat de Europese bevolking onnodige gezondheidsgevaren loopt.

Het Europees Parlement is een instelling van de Europese Unie die de 27 landen die lid zijn van de EU vertegenwoordigt. Het Europees Parlement is de enige direct gekozen EU-instelling. Hoofdtaak van het Parlement is het beoordelen van de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie.

Op deze plaats willen wij een ieder danken voor hun bereidheid het nodige te hebben willen verrichten om de gezondheidsrisico's bij de huidige blootstellingslimieten in beeld te brengen bij de Europese instellingen.

Directie BAWA-HAAKSBERGENLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie