Beverwijker ziek van zendmasten.

woensdag, 03 september 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Noordhollands Dagblad 2 sept. 2008

Beverwijker Ron van der Hulst werd ziek van GSM/UMTS-zendinstallaties.

Andere woning na mast-klachten

Beverwijk:
Wie ziek wordt van straling van GSM/UMTS-zendmasten kan een andere woning krijgen. Dat meldt Ron van der Hulst uit Beverwijk. Althans, op grond van een advies van de GGD Kennemerland kreeg hij een medische urgentieverklaring. Volgens de GGD zit het toch iets anders.

De straling van de batterij GSM/UMTS zendantennes op het Kennemer Theater maken Beverwijker Ron van der Hulst (41) ziek. Het goede nieuws is: hij heeft een urgentieverklaring voor een andere woning.
Hij heeft zelfs al een andere woning. Het is nu nog een kwestie van verhuizen. Met pijn in zijn hart verlaat hij zijn appartement in de Kerkstraat. Toch is hij blij.
Van der Hulst heeft zijn huis eigenlijk al een half jaar geleden verlaten.
Hij hield het niet meer uit. Klachten: slapeloosheid, hoofdpijn, oorsuizingen. Bij herhaling meldde hij zich ziek vanwege de straling.
Zijn werkgever adviseerde hem een tijdje elders te verblijven.
Dat deed hij: bij zijn moeder, bij vrienden. En zie: de klachten verdwenen als sneeuw voor de zon.
Voor de Beverwijker is het duidelijk: het zijn de 24 zendmasten op het dak van het Kennemer Theater, pal tegenover zijn slaapkamer.
Hij laat het zien. De antennes zitten netjes verstopt in zeven mantels verteld hij. Ik heb een bedrijf laten meten. Het blijkt dat hier rondom de Kennemer Theater ter hoogte van deze antennes een overschrijding is van 24.000 keer de voorzorgsnorm. Ik zit hier net als alle omwonende heel ongunstig. De straling weerkaatst op het dak van het Theater precies de slaapkamers in. We krijgen de volle laag.

''Ik heb hier vijftien jaar gewoond. Een prima appartement. Ik had hier altijd willen blijven. In 2000 begon het. Elk jaar kwamen er meer zendmasten op het dak. De eigenaar verdient daar een aardig centje aan''. Het werd alleen maar erger. Talloze bezoeken aan de huisarts en internisten volgden. Zonder enig resultaat.

Advies:
Ook is hij bij de GGD geweest. '' Dat was eind juli. Ik heb situatie uitgelegd. Ze hebben mijn medisch dossier opgevraagd. En dit is het resultaat.''
Hij toont de urgentieverklaring van de gemeente Beverwijk. Verleend op grond van advies van de GGD, staat erin.'' Nee. het advies van de GGD heb ik niet. Ze zullen het nooit erkennen. Ze draaien er altijd omheen.''

Erkent de GGD Kennemerland het gevaar van GSM/UMTS-straling ? Het antwoord van Loes Staal is nee: “Wij zijn niet van mening veranderd. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de lichamelijke klachten worden veroorzaakt door de elektromagnetische straling” aldus Staal die niet over cliënten kan en wil praten.
“Er zijn mensen die denken dat hun klachten van straling komt. Sommigen gaan daarin zo ver dat ze zelfs elders gaan verblijven. Er ontstaat dan een sociaalpsychisch probleem. Zodanig dat wij het beter vinden om een urgentieverklaring af te geven. Dat gebeurt een enkele keer. Er is geen reden om allemaal een medische urgentieverklaring aan te vragen”

In Heemskerk is de plaatsing van telefoonmasten een heikel punt geweest. Ook in Castricum had de gemeente grote aarzelingen. Daar is een nota opgesteld waarin staat dat de gemeente telefoonmasten het liefst rondom het dorp ziet komen, in plaats van tussen de huizen.


Opm Stopumts:

Ook hier weer ziet men dat de GGD klakkeloos het standpunt van de Gezondheidsraad volgt ''dat er niets aan de hand is'', zich niet zelf verdiept in de materie, een ontstellend gebrek aan kennis etaleert over het microwave syndroom, ja zelfs er niet voor schroomt om slachtoffers te psychiatriseren.
Advies aan de GGD: bezoekt u op 8 en 9 sept. a.s. het internationale congres in Londen over EMF en health om uw kennis bij te spijkeren:
Oproepen/2720/congres .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie