Wildgroei zendmasten in Deventer

donderdag, 28 augustus 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stentor 28 aug. 2008

Forse toename zendmasten
door Martijn Ubels. donderdag 28 augustus 2008 | 02:56

DEVENTER - Het aantal zendmasten in de regio is in tweeënhalf jaar tijd flink toegenomen.

In Deventer en omgeving stonden in oktober 2005 negentig GSM-, UMTS- en C2000- masten. Eind maart telde de gemeente Deventer 149 masten. In een relatief kleine plaats als Twello staan inmiddels 11 masten, in dorp-Voorst (en omgeving) 17 masten. Het aantal masten in Bathmen - dat pas sinds 1 januari 2006 tot de gemeente Deventer behoort en in 2005 dus nog niet in de 'Deventer' score was opgenomen - bedroeg in maart dit jaar 13. Ook zonder het Bathmense aandeel is er dus sprake van een flinke toename

Dat de koek nog niet op is, valt ook op te maken uit een beleidsnotitie van de gemeente Deventer, van vorig najaar. Gesteld wordt dat door de ontwikkeling van UMTS 'een aanzienlijke hoeveelheid' nieuwe masten nodig is. Het bereik van een UMTS-antenne zou kleiner zijn dan een GSM-antenne. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande masten voordat overgegaan wordt tot plaatsing van nieuwe masten.

De gemeente Deventer bevestigt dat er nog 'zoekgebieden' zijn, vooral in stedelijke delen van de stad. In de nota van 2007 wordt uitgegaan van 25 zoekgebieden, maar dat kunnen er inmiddels meer zijn door nieuwe technieken. De gemeente geeft de gebieden niet prijs. Het zou gaan om 'concurrentiegevoelige informatie' voor telecom- en informatiebedrijven. Zij moeten zelf maar vaststellen wat de gebieden zijn waar het gebruik niet optimaal is, zo vindt de gemeente.

Voor plaatsing van masten is lang niet altijd een vergunning nodig. Een (bouw)vergunning is pas nodig als de antenne, of de mast waaraan de antenne wordt bevestigd hoger is dan vijf meter of bij plaatsing van een mast binnen het beschermd stadsgezicht en plaatsing op of aan monumenten.

Bij plaatsing van masten voor C2000 (het communicatienetwerk van politie en hulpdiensten) staan gemeenten machteloos. Dat wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten ontwikkelen - voor zover mogelijk - steeds meer beleid om een wildgroei aan masten tegen te gaan. Met de mobiele netwerkoperators is door gemeenten een convenant opgesteld, waarin onder meer staat dat niet vergunningsplichtige GSM- en UMTS-masten pas mogen als noodzaak van plaatsing wordt aangetoond. Plaatsing van masten op gebouwen mag pas na goedkeuring van eigenaar én bewoners. Als meer dan de helft van de huishoudens tegen is, wordt de mast niet geplaatst. De voorkeur heeft plaatsing van masten op hoge gebouwen zonder woonfunctie, bedrijventerrein en hoogspanningsmasten (in het buitengebied).

Een overzicht van masten (per wijk of stadsdeel) is te vinden op de site www.antenneregister.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie