Strijd tegen zendmast in Beilen.

vrijdag, 22 augustus 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Krant van Midden Drenthe 22 aug. 2008

Strijd tegen zendmast

BEILEN/ASSEN - Het echtpaar Verschoor uit Beilen probeert via de rechter de plaatsing van een nieuwe 40 meter hoge antennemast bij de milieustraat aan de Eursing in hun woonplaats tegen te houden.

Telecombedrijf Vodafone wil de antenne voor gsm- en umts-telefonie nog dit jaar plaatsen. Het echtpaar Verschoor woont in een naastgelegen woonwijk, op 250 meter afstand van de geplande mast, en maakt zich zorgen over de straling en het uitzicht.

De gemeente Midden-Drenthe wil niettemin de vergunning verlenen.
Aanvankelijk reageerden 120 mensen in de bezwaarprocedure, maar daarvan is bijna iedereen afgehaakt. Alleen de Verschoors zetten door. Ze hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente -deze procedure loopt nog; vorige week was er een hoorzitting- en brachten de zaak donderdag ook aan bij de bestuursrechter in Assen.
Die doet vrijdag uitspraak over een voorlopige voorziening.

De omwonenden zien liever dat de mast verderop op het bedrijventerrein Hanekampen wordt geplaatst, richting de A28. Daar heeft volgens hen niemand er last van. De vraag is echter of de dekking dan nog goed is. Vertegenwoordigers van Ericsson, die de mast voor Vodafone bouwt, lieten donderdag weten dat dat niet het geval is. Volgens hen moet het gevaarte bij de milieustraat in de buurt komen, om zo een goede dekking in Noord-Beilen te krijgen. Als de het verder in de richting van de A28 zou komen, zou er nog een extra mast elders in Beilen bij moeten komen.

Het belangrijkste bezwaar van het echtpaar Verschoor is het gezondheidsrisico. Ze wezen op recente publicaties over een Belgisch onderzoek waarbij ratten die aan straling werden blootgesteld een tumor kregen en dood gingen. De gemeente Midden-Drenthe houdt zich echter aan landelijke en internationale adviezen van onder meer de WHO, gebaseerd op een Zwitsers onderzoek, waarbij is gesteld dat er geen negatieve invloeden te verwachten zijn van straling. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit advies overgenomen en de meeste gemeenten in Nederland houden zich er aan. Een woordvoerder van Ericsson wees donderdag op de onafhankelijke website www.antennebureau.nl, waarop al deze informatie te vinden is.

Volgens Verschoor zijn deze internationale adviezen verouderd en kan de gemeente Midden-Drenthe best afwijken van landelijke adviezen, 70 andere gemeenten in Nederland doen dat volgens hem ook. Een woordvoerder van Midden-Drenthe liet weten dat de gemeente bij het afwijzen van de vergunning een procedure aan haar broek kan krijgen van Vodafone. Overigens mag het telecombedrijf de mast wel al gaan bouwen, maar wacht het voor de zekerheid nog wel even de lopende procedures af, mits het niet al te lang duurt. Voor het eind van het jaar moet er duidelijkheid zijn.

Opm. Stopumts:
1.
Ook hier blijkt weer dat gemeenten in hun politieke besluitvorming met name steunen op het zgn. Zwitserse onderzoek (Cofam II) waarvan onlangs pas (dankzij een beroep op de WOB) is komen vast te staan dat zelfs de Gezondheidsraad de statistische correcties van de studie in twijfel trekt en daarmee de ondeugdelijkheid van het onderzoek indirect bevestigt.
Zie: Briefwisselingen 30-07-2008

2.
Het door Ericson genoemde ''onafhankelijke'' antennebureau wordt geheel bekostigd door Economische Zaken en heeft als doelstelling ''het faciliteren van de plaatsing van zendmasten in Nederland''.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie