Voorlopig geen nieuwe zendmasten, DeStem

vrijdag, 25 februari 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Door Henk den Ridder

OOSTERHOUT - Er worden op het grondgebied van de gemeente Oosterhout geen nieuwe zendmasten en/of snelle gsm- en umts-antennes meer geplaatst. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

Op D66 en de Onafhankelijke fractie na stemde de gemeenteraad deze week unaniem in met een motie van de fractie Gemeentebelangen die de ontwikkeling op dit gebied nauwletten in de gaten houdt.
T-Mobile heeft plannen om op de locatie Mispelstraat 4 (Sparrenlaan) in Dorst een gsm/umts-mast in gebruik te nemen. Dat heeft plaatselijk tot de nodige opwinding geleid.

Omwonenden vrezen nadelige gevolgen van de zendmasten voor de gezondheid.
Namens de fractie Gemeentebelangen is het Dorstse gemeenteraadslid Walther Hoosemans in de zaak gedoken. Deze week diende hij tijdens de raadsvergadering een motie in namens zijn fractie.
Daarin meldt hij dat 'in brede kring ongerustheid bestaat over de mogelijke gezondheidsrisico's van dergelijke antennes. De Nederlandse Gezondheidsraad stelt grenzen aan de straling van zo'n mast, maar dat zijn volgens Gemeentebelangen de hoogste blootstellingslimieten ter wereld. Om dat aan te tonen schrijft Hoosemans dat de blootstellingslimiet die de Gezondheidsraad hanteert 20 miljoen microwatt per vierkante meter is, maar dat een mobiele telefoon al werkt bij 0,001 uW/m2. Een definitief onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid, het zogeheten replicatieonderzoek, moet nog in Zwitserland worden uitgevoerd. De resultaten worden in de tweede helft van 2005 verwacht. Het Rijk ziet desondanks geen enkele reden om aanvullende maatregelen te nemen, zo heeft Hoosemans vastgesteld.
Daarom riep hij het college van burgemeester en wethouder deze week op geen mederwerking te verlenen aan de plaatsing van zendmasten en umts-antennes die een stralingsdichteid hebben van meer dan 50 mW per vierkante meter.
Ook moet het college alles doen om te voorkomen dat de reeds geinstalleerde antenne aan de Mispelstraat in bedrijf kan worden genomen.
Pas als de overheid duidelijke conclusies heeft getrokken over de gezondheidsgevolgen en als bekend is of de mast kan worden verplaatst, dan kan het college besluiten nemen over de mast in Dorst.
Tot slot heeft de gemeenteraad het college van B en W opgedragen alle providers met verbeterde gsm- en/of umts-masten in Oosterhout te wijzen op de mogelijke gevolgen die deze besluiten hebben voor de bestaande masten en antennes in de gemeente. Dat laatste is meer uit voorzorg want in Oosterhout staat nog geen enkele umts-mast, zie gemeentewoordvoerder Sjef Kock onlangs al.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie