Over straling, umts, Raalte en een rechtszaak, De Stentor

donderdag, 14 augustus 2008 - Categorie: Berichten Nederland

De Stentor 14 augustus 2008
www.destentor.nl/regio/salland/raalte/3554151/Over-straling-umts-Ra-alte-en-een-rechtszaak.ece

door Raymond Korse. donderdag 14 augustus 2008 | 03:17 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 14 augustus 2008 | 08:03

RAALTE - Af en toe probeerde de bestuursrechter gistermiddag om raadsman P. Baakman te dwingen terug te keren naar de kern: de umts-antennes op de watertoren in Raalte. Maar dat was tevergeefs. Want Baakman, van de rechtspraktijk BAWA in Haaksbergen en luis in de pels van de Gezondheidsraad en telecomindustrie, is met een hoger doel bezig: de mensheid behoeden voor een ramp.

Die ramp bestaat er uit dat de wereld wordt volgeplempt met antennes van allerlei soorten en maten die voortdurend allerlei gepulste signalen verzenden zodat de moderne mens mobiel kan bellen, draadloos kan internetten en wat dies meer zij. Volgens BAWA, de organisatie achter stopumts.nl , is dat allemaal buitengewoon slecht voor onze gezondheid. Leukemie, kanker, adhd, slapeloosheid en tal van andere kwalen worden veroorzaakt door de straling waaraan de bevolking continu wordt blootgesteld.

Baakman was gisteren naar de rechtbank in Zwolle gekomen om de actiegroep Raalte tegen Straling bij te staan. Die actiegroep, onder leiding van Gé Halman, maakt zich enorm druk over de plaatsing van umts-antennes op de Watertoren in Raalte en vraagt aan de rechter om de door de gemeente verleende bouwvergunning te vernietigen. Daarna zouden die antennes, die er al enige tijd hangen, moeten worden verwijderd.

Baakman ging nauwelijks in op het betoog van de gemeente Raalte. Die stelt eenvoudigweg dat het zich baseert op de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. ,,De Gezondheidsraad blijft van mening dat niet kan worden vastgesteld of er een oorzakelijk verband bestaat tussen blootstelling aan elektromagnetische velden enerzijds en verminderen van welbevinden of schade voor de gezondheid anderzijds. Daarbij merkt zij nog op dat verminderd welbevinden niet altijd gevolgen heeft voor de gezondheid'', aldus de jurist van de gemeente voor de rechtbank.

Hij voegde er nog aan toe dat 'het niet aan de gemeente is om onderzoek te doen naar wetenschappelijke publicaties die de bevindingen van de Gezondheidsraad ontkrachten'. En dat laatste is nu precies wat Baakman doet: die trekt alle registers open om de kwaliteit van het onderzoek waarop de Gezondheidsraad zich baseert, onderuit te halen. Daardoor werd het betoog van Baakman een voor de buitenstaander onnavolgbaar betoog dat via Europese Unie, Zwitsers onderzoek, Duitse instituten en wereldwijd onderzoek moest duidelijk maken dat de Gezondheidsraad er naast zit.

Daarbij schroomt hij niet om voor de rechtbank de integriteit van mensen onderuit te halen. Belangrijkste troef in het betoog is het zogenoemde BioInitiative-rapport waarin Amerikaanse en Europese wetenschappers meer dan vijftienhonderd studies over de relatie tussen elektromagnetische velden en de gezondheid van de mens hebben geanalyseerd. ,,In die conclusies wordt gesteld dat chronische en of te hoge blootstelling aan elektromagnetische golven kan leiden tot kanker, de ziekte van Alzheim, zenuw- en slaapstoornissen'', aldus Baakman.

Een Zwitsers onderzoek waaruit zo'n relatie niet blijkt, werd door hem bestempeld als waardeloos. ,,Althans kan niet ten grondslag worden gelegd als fundament voor het dragen van de bestreden Raalter beschikking'', aldus Baakman.

Uitspraak binnen zes weken.

(Naschrift van BAWA : De vermelding dat BAWA de organisator is van stopumts is niet juist. Ter zitting is wel door BAWA gesteld dat zowel voor- en tegenstanders en ook gemeenteambtenaren regelmatig deze onafhankelijke informatieve website bezoeken.)Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie