'Bescherming burgers niet afdoende', Algemeen Dagblad

donderdag, 10 juli 2008 - Categorie: Berichten Nederland

AD.NL 8 juli 2008
Door LEO DE VRIES

AMERSFOORT - De al jaren durende strijd rond de UMTS-masten in Amersfoort is nog niet gestreden. De Hooglandse voedingsarts Janpaul Mossink (42) zal de gemeenteraad dinsdagavond vragen voorlopig geen vergunningen meer af te geven voor UMTS-masten.

Arts Janpaul Mossink. FOTO HARRY VERKUYLEN

Het is bepaald geen gebruik dat burgers zich rechtstreeks tot de gemeenteraad wenden met hun verzoek. Maar voor medicus Janpaul Mossink is het onderwerp er belangrijk genoeg voor.

Mossink heeft een praktijk in Amersfoort en werd vier jaar geleden gealarmeerd over berichten dat er een UMTS-mast zou komen nabij zijn woonadres in Hoogland. ,,Dan duik je in die materie, en vervolgens blijkt dat de risicos van straling helemaal niet zo goed zijn onderzocht.

Mossink is inmiddels het gezicht van het brede verzet tegen een UMTS-mast aan de Sportlaan in Hoogland. Hij voert nu al bijna vier jaar actie tegen de komst van deze zendmast, omdat voor hem niet vaststaat dat de gezondheid van de omwonenden niet in gevaar is. Honderden Hooglanders hebben zich inmiddels achter hem geschaard.

,,De gemeente Amersfoort moet de gezondheid van haar inwoners beschermen, betoogt Mossink. ,,In mijn optiek gebeurt dat niet goed genoeg. Na een korte onderbreking worden er nu toch weer UMTS-vergunningen verstrekt, terwijl er geen afdoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, dat aantoont dat het veilig is.

Ja, er is het befaamde Zwitserse onderzoek, waarop de Gezondheidsraad zich baseert, en waaraan gemeenten zich nu ook spiegelen. ,,Maar belangrijke delen van dit onderzoek worden niet vrijgegeven, en het is mede-gefinancierd door de telecomproviders. Bovendien zijn de lange-termijn efeecten niet onderzocht.

Reden genoeg voor Mossink om te twijfelen aan het wetenschappelijke gehalte van het onderzoek.

,,Dat straling van zendmasten schadelijk is, staat buiten kijf, vervolgt Mossink. ,,Dat zal elke deskundige kunnen bevestigen. Een teveel aan straling werkt op het zenuwstelsel. Mensen zouden last kunnen krijgen van slaapproblemen en concentratiestoornissen. Daarom zijn er grenzen aan de straling waaraan men mag worden blootgesteld.

En daar wringt de schoen. De straling van de huidige gsm- en UMTS-zenders valt binnen de door de overheid gestelde normen, terwijl volgens de Hooglandse arts niet afdoende is aangetoond dat gezondheidsrisicos zijn uitgesloten.

,,Mensen moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Maar nu de overheid ook veel geld kan verdienen aan het afgeven van zendvergunningen, heeft die overheid twee petten op. Dat komt de betrouwbaarheid natuurlijk niet ten goede.

Daarom richt Mossink zich nu rechtstreeks tot de gemeenteraad. ,,Niet om onze zaak op de Sportlaan in Hoogland te bepleiten, want daarin heeft het college nu het laatste woord en heeft de raad niets meer te zeggen.

,,Nee. Ik wil eenvoudigweg niet dat de mast in het geval van een afwijzing straks bij iemand anders in de achtertuin komt te staan. Daarom vraag ik van de gemeenteraad een uitspraak over heel Amersfoort. Ik wil dat het voorzorgsprincipe weer ingevoerd wordt. Dat betekent een vergunningenstop totdat afdoende onderzocht is wat de gezondheidsrisicos zijn van deze zenders.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie