Motie PvdA, partijcongres juni 2008

maandag, 07 juli 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Het Congres van de PvdA, bijeen op 13 en 14 juni 2008,


1.

Overweegt dat:
a.

mobiele telefonie en -datacommunicatie niet meer
weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving;
b.

er onrust is onder een aanzienlijk deel van de
bevolking betreffende de mogelijke schadelijke
effecten van elektromagnetische straling waaraan
burgers blootgesteld worden wanneer zij mobiel
bellen of in de nabijheid van mobiele zendmasten
wonen;
c.

er wetenschappelijk onderzoek is dat zou kunnen
duiden op het verband tussen gezondheidsschade
op de lange termijn en mobiel bellen dan wel
wonen in de nabijheid van zendmasten,
d.

het erop lijkt dat het mogelijk is de intensiteit van
de straling van masten te verlagen zonder dat het
ten koste gaat van een redelijk bereik van telefoons,
of andere draadloze toepassingen,2.

Besluit de verantwoordelijke bewindslieden en kamerleden
van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten
van verder onderzoek af te wachten, maar nu al te
doen wat mogelijk is om via beleids- of technologische
interventies de blootstelling van de bevolking 
als gebruikers van mobiele technologie en als omwonenden
van antennes en zendmasten  aan elektromagnetische
straling te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zie ook:
www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M7&s=M43&ss=P315 .

Elektromagnetische Straling van mobiele telefoons

Na de PvdA nu ook de FNV op de bres tegen Elektromagnetische Straling.

Uitgegeven: 18 juli 2008 09:25
AMSTERDAM - Een nieuw keurmerk moet het publiek informatie geven over het stralingsniveau van mobiele telefoons.
De vakcentrale FNV wil dat het kabinet zo'n keurmerk in het leven roept.

''Toestellen die relatief weinig straling geven, moeten een groen vignet krijgen en slechte toestellen een rood vignet'', aldus Wim van Veelen, adviseur arbeidsomstandigheden bij FNV. ''Zo kan het publiek bij aankoop van een nieuwe gsm in één oogopslag zien welk toestel het minst gevaarlijk is.''

Gezondheid
De vakcentrale vindt dat het stralingsgevaar van mobiele telefoons meer aandacht verdient omdat steeds meer onderzoeken zouden aantonen dat veelvuldig mobiel bellen schadelijk is voor de gezondheid.

Ratten
''Onlangs stierven bij een Belgisch onderzoek 16 van de 17 aan straling blootgestelde ratten aan een tumor'', aldus de FNV. ''Ons genetisch materiaal komt voor 90 procent overeen met dat van ratten. Ook een groot Europees onderzoek toonde aan dat DNA-structuren worden aangetast.''

Volgens de FNV doet de Nederlandse overheid nu te weinig om het publiek te informeren over de gevaren van mobiel bellen. ''Postbus 51 had allang spotjes kunnen maken waarin ze adviseren niet te bellen in een lift of een ondergrondse parkeergarage en zoveel mogelijk gebruik te maken van een earphone in het oor'', zegt Van Veelen.

Verklaring
De FNV-deskundige wijst er op dat Duitsland al een keurmerk voor mobiele telefoons heeft ingevoerd. De regering in Frankrijk heeft mobiele bellers in een officiële verklaring gewaarschuwd voor eventuele gezondheidsrisico's. ''Nederland heeft dus nog heel wat te doen.'' Van Veelen vindt dat werkgevers ook meer moeten doen. ''Vooral medewerkers die lang en veel met een mobieltje bellen, zoals vertegenwoordigers, moeten door de werkgever op de risico's worden gewezen'', vindt Van Veelen.

Borstzak
''Hoeveel werknemers weten dat het mobieltje dragen in je borstzak dicht bij de hartstreek of in je broekzak, dicht bij de voortplantingsorganen, zelfs door fabrikanten wordt afgeraden? Voorkomen is beter dan genezen, dus laten we niet wachten op ernstige ziekten op de langere termijn.''
De PvdA heeft op haar Congres van 13 en 14 juni 2008, een motie aangenomen met de volgende strekking:

De PvdA overweegt dat:

1. mobiele telefonie en -datacommunicatie niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving en dat er onrust is onder een aanzienlijk deel van de bevolking betreffende de mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische straling waaraan burgers blootgesteld worden wanneer zij mobiel bellen of in de nabijheid van mobiele zendmasten.

2. er wetenschappelijk onderzoek is dat zou kunnen duiden op het verband tussen gezondheidsschade op de lange termijn en mobiel bellen dan wel wonen in de nabijheid van zendmasten,

3. het erop lijkt dat het mogelijk is de intensiteit van de straling van masten te verlagen zonder dat het ten koste gaat van een redelijk bereik van telefoons, of andere draadloze toepassingen,

De PvdA besluit de verantwoordelijke bewindslieden en kamerleden van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten van verder onderzoek af te wachten, maar nú al te doen wat mogelijk is om via beleids- of technologische interventies de blootstelling van de bevolking,
als gebruikers van mobiele technologie en als omwonenden van antennes en zendmasten, aan elektromagnetische straling te verlagen.

Maandag, 07 juli 2008 - Dossier: Politiek/Moties


Met dank aan: Zeeuws Platform Stralingsrisico’s

Lid van Meldpunt Gezondheid en Milieu www.gezondmilieu.nl
Lid van Nationaal Platform Stralingsrisico’s www.stralingsrisicos.nlLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie