Rechter: woz-waarde aanpassen, Friesch Dagblad

maandag, 30 juni 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Friesch Dagblad 27 juni 2008

Waarde huis daalt door UMTS-mast

Leeuwarden - De waarde van woningen die in de buurt van een UMTS-mast staan, zou wel eens flink kunnen dalen. Gemeenten moeten daarom kritisch naar de woz-waarde van die huizen kijken. Dat zegt Luigi van Leeuwen, voormalig bijzonder hoogleraar lokale belastingen aan de Erasmus Universiteit, naar aanleiding van een uitspraak van de Leeuwarder rechtbank.

De rechtbank verplichtte de gemeente Littenseradiel de woz-waarde - een belangrijke factor bij het berekenen van lokale belastingen zoals ozb - van de woning van Geert Oostra uit Mantgum met 15 procent naar beneden te schroeven, omdat er een UMTS-mast gepland staat naast zijn woning. De Mantgumer probeert samen met dorpsgenoten de komst van de telefoonmast tegen te houden.

Littenseradiel gaat niet in beroep. De zes weken die de gemeente daarvoor had, zijn verstreken. Burgemeester Liemburg is niet op de hoogte van de details van de uitspraak. ,,Maar het is duidelijk dat we ook naar de huizen in de omgeving van die van de heer Oostra moeten kijken.

De zaak van Oostra kan grote gevolgen hebben, zegt Van Leeuwen. ,,Dit muisje zal nog wel een staartje krijgen. Nu kan de rechter in een volgende zaak zijn uitspraak baseren op deze zaak. Zo kan dit leiden tot veel dalingen in woz-waarde. Overigens is de uitspraak van een belastingrechter altijd individueel, benadrukt Van Leeuwen. ,,Het is dus niet zo dat mensen die in de buurt van deze man wonen, ook automatisch een verlaging van de woz-waarde krijgen.

Toch moeten gemeenten hun borst nat maken, meent Van Leeuwen. ,,Mensen die bezwaar maken en naar de rechter stappen, maken immers een kans om te winnen. In Fryslân staan en komen naar schatting zeshonderd UMTS-masten.

Het huis van Oostra is minder waard geworden hoewel de mast er nog niet staat. De rechtbank concludeerde dat een koper zich op de hoogte stelt van de plannen en daarmee rekening houdt bij het uitbrengen van een bod op de woning. Een koper zou afschrikt kunnen worden door de onzekerheid over de gezondheidsrisicos van UMTS-straling. En daarmee heeft de gemeente ,,ten onrechte geen rekening gehouden bij de waardevaststelling, aldus het vonnis.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie