Verontrustende studie GSM-straling, ZIBB / ANP

dinsdag, 24 juni 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Dinsdag, 24 juni 2008 / 13:50
Bron: www.zibb.nl/10231843/Nieuws/Nieuwsbericht/Verontrustende-studie-gsm-straling.htm .

BRUSSEL (ANP) - Een nieuwe studie over de invloed van
elektromagnetische velden, zoals gsm-straling, op de gezondheid heeft
verontrustende resultaten opgeleverd. Dat schrijft de Belgische krant
Le Soir dinsdag.

Dirk Adang gebruikte voor zijn onderzoek aan de Katholieke
Universiteit van Leuven 124 laboratoriumratten. De drie groepen dieren
die tijdens het onderzoek werden blootgesteld aan gsm-, antenne- en
wifistraling blijken een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben dan de
niet blootgestelde groep.

Adang pleegde op zeventien aan straling blootgestelde ratten autopsie.
Daarvan bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor. Het
onderzoek is van belang voor de mens omdat ons genetisch erfgoed voor
90 procent overeenkomt met dat van de rat.

Uit een eerdere wetenschappelijke studie (januari 2006) bleek dat het
gebruik van een mobiele telefoon niet leidt tot een groter risico op
hersentumoren bij mensen. Wetenschappers onderzochten toen bijna 2800
Britten en vonden geen verband tussen het risico op glioma - de meest
voorkomende hersentumor - en de lengte van het mobiele telefoongebruik.

Ook de Nederlandse Gezondheidsraad concludeerde in 2002 al dat de
straling van een gsm niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Uit
onderzoek is niets gebleken van een verband tussen veelvuldig gebruik
van een mobieltje en het optreden van hoofdpijn, duizeligheid of
verhoging van de kans op een hersentumor, aldus de Gezondheidsraad in
2002. De Gezondheidsraad vond het toen ook niet nodig het gebruik van
mobiele telefoons door kinderen zo veel mogelijk te beperken.

De Europese Commissie wil meer onderzoek laten doen naar de
stralingsrisico's van mobiele telefoons voor kinderen. Volgens het
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's van de EU is
het zo dat kinderen en adolescenten ,,kwetsbaarder kunnen zijn voor
blootstelling aan radiofrequentievelden dan volwassenen en dat de
cumulatieve blootstelling bij de kinderen van nu veel hoger is dan bij
vorige generaties''.


(c) ANP 2008 alle rechten voorbehoudenLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie