PvdA voor daling straling zendmasten, Ravagedigitaal.org

woensdag, 18 juni 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Ravagedigitaal.org 17 juni 2008
www.ravagedigitaal.org/

AMSTERDAM, 17 JUNI 2008 - Tijdens het landelijke PvdA-congres in Breda heeft de partij een opvallende motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op verlaging van de elektromagnetische straling van UMTS-masten.

Afgelopen zaterdag heeft het PvdA-congres in Breda de door de afdeling Amsterdam Oud-Zuid ingediende motie over verlaging van de blootstelling aan GSM- en UMTS-straling aangenomen. De partij constateert dat er onrust is onder een aanzienlijk deel van de bevolking betreffende de mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische straling waaraan burgers blootgesteld worden.

Tegelijkertijd is er wetenschappelijk onderzoek dat zou kunnen duiden op het verband tussen gezondheidsschade op de lange termijn en mobiel bellen dan wel wonen in de nabijheid van zendmasten. Tevens is het mogelijk de intensiteit van de straling van masten te verlagen zonder dat het ten koste gaat van een redelijk bereik van telefoons, of andere draadloze toepassingen.

Om deze redenen heeft de PvdA besloten de verantwoordelijke bewindslieden en kamerleden van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten van verder onderzoek af te wachten, maar nu al te doen wat mogelijk is om via beleids- of technologische interventies de blootstelling van de bevolking als gebruikers van mobiele technologie, en als omwonenden van antennes en zendmasten- aan elektromagnetische straling te verlagen.

Aanvankelijk adviseerde het partijbestuur het PvdA-congres om de motie af te wijzen, onder verwijzing naar de bevindingen van onder meer de Gezondheidsraad, die in de lezing van het partijbestuur geconstateerd had dat op basis van het huidige onderzoek gezondheidsschade door het wonen nabij een zendmast niet waarschijnlijk is. Nadat afdelingsvoorzitter Lucien Nix de motie had verdedigd, veranderde het partijbestuur haar advies in overnemen.

Aanleiding voor de motie is het protest in Amsterdam Oud-Zuid van de laatste jaren. ''Omwonenden van masten maken melding van wat wij noemen 'vage klachten'. Er is niet bewezen dat die klachten door de antennes komen, maar er is ook niet bewezen dat ze daar niet door komen'', aldus Nix.

Zij betoogde verder dat de Gezondheidsraad een 'causaal verband' weliswaar niet aangetoond vindt, maar dat het bij bijvoorbeeld CO2 uitstoot en klimaatverandering ook lang heeft geduurd voor een causaal verband algemeen als feit geaccepteerd werd.

PvdA-bewindslieden zoals Cramer van VROM en Heemskerk van Economische Zaken moeten nu op zoek naar praktische oplossingen voor de toepassing van het voorzorgsprincipe, met behoud van een redelijk bereik voor de providers. Of men wat concreets zal bereiken, is gelet de krachtige lobby van de providers en de teloorgang van de partij nog maar de vraag.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie