'Masten zijn niet tegen te houden' (Zevenbergen), BN De Stem

zondag, 01 juni 2008 - Categorie: Berichten Nederland

BN de Stem 29 april 2008

door Hessel de Ree hessel.deree@bndestem.nl. dinsdag 29 april 2008 | 00:10 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 29 april 2008 | 08:25

Tekstgrootte

ZEVENBERGEN - Als het aan het college van Moerdijk ligt, kunnen telecombedrijven weer formeel toestemming krijgen om ook binnen een straal van vierhonderd meter van woningen UMTS-zendmasten te plaatsen.

Burgemeester en wethouders willen daartoe een twee jaar geleden door de gemeenteraad aangenomen motie intrekken die de bouw van masten bij woningen verbiedt.

Volgens het college heeft het geen zin de regeling te handhaven nu is gebleken dat het verbod in praktijk veelal wettelijk niet haalbaar is. Zo is voor de bouw van de meeste (lage) masten bijvoorbeeld geen bouwvergunning nodig en heeft de gemeente derhalve geen wettelijk wapen om plaatsing tegen te gaan. Ook na de motie van 2006 hebben providers daarom UMTS-masten gebouwd in de gemeente.

Een andere reden om mee te gaan werken aan 'de verdere uitrol van het UMTS-netwerk' is voor het college een Zwitsers onderzoek waaruit blijkt dat de straling van UMTS- masten niet schadelijk is voor omwonenden. Daarbij concludeert het Nationaal Antennebureau dat plaatsing van de masten buiten de bebouwde kom een averechts effect heeft en 'alleen maar leidt tot een hogere veldsterkte binnen de bebouwde kom'. B en W wijzen er daarenboven op dat de Raad van State diverse protesten heeft afgewezen die waren gebaseerd op de vrees voor gezondheidsrisico's van UMTS-zendmasten. Al met al concludeert het college dat het verstandiger is weer bouwvergunningen af te geven. Daarbij wil het wel voorkomen dat UMTS-masten op of nabij woningen worden gebouwd. Ook roept het college de telecombedrijven op beter te communiceren over dit gevoelige onderwerp.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie