UMS communiceert alsnog over zendmast (Heemskerk), Heemskerk.nl

zondag, 01 juni 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Heemskerk.nl 1 mei 2008
Categorie: Persberichten

Door: webmaster

Vrijdag 25 april jl. heeft wethouder Van der Kolk een vertegenwoordiging van bewoners uit de Broekpolder ontvangen in het gemeentehuis. De bewoners uitten hun ongenoegen over de gang van zaken rond het plaatsen van een zendmast op de Akermaat aan de Rijksweg A9.

Zowel de bewoners als de gemeente Heemskerk waren niet op de hoogte van het plaatsen van de mast en wethouder Van der Kolk heeft beloofd duidelijkheid te scheppen in deze situatie. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Heemskerk uitgezocht welke instantie verantwoordelijk is voor de plaatsing. Dat is Unit Meldkamer Systemen (UMS) van Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN). VtsPN plaatst de mast in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. UMS heeft de verantwoordelijkheid voor het mislopen van de communicatie met de inwoners van Heemskerk en met de gemeente naar zich toegetrokken en zal de communicatie alsnog op zich nemen. Dit zal UMS in een brief aan het college en in een persbericht kenbaar maken.

UMS zal binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren. Hierin zal de procedure rondom de plaatsing, alsmede de noodzaak van het plaatsen van C2000-masten worden toegelicht. Daarnaast zal de nodige aandacht worden besteed aan gezondheidsvragen. UMS zal (direct) omwonenden in en rond Broekpolder een uitnodiging voor deze bijeenkomst sturen. Ook zal de bijeenkomst via een persbericht in de lokale media worden aangekondigd.

Inmiddels heeft wethouder Van der Kolk telefonisch contact gehad met de vertegenwoordigers van de briefschrijvers over de actie die vanuit UMS wordt ondernomen. De mensen die een schriftelijke klacht over de gehele gang van zaken bij het gemeentebestuur hebben ingediend ontvangen van de gemeente een schriftelijk antwoord.

Op verzorgingsplaats Akermaat aan Rijksweg A9 is op donderdag 24 april 2008 een zendmast opgericht naast de reeds bestaande mast voor telecomaanbieders. Deze nieuwe mast is geplaatst ten behoeve van het landelijke C2000-netwerk. Dit is het mobiele communicatienetwerk voor de verschillende hulpdiensten.
In tegenstelling tot wat werd gedacht is de gemeente niet betrokken geweest bij de plaatsing van deze zendmast. Omdat de plaatsing van C2000-masten vanuit de landelijke wetgeving is vrijgesteld van bouwvergunning, waren zowel de inwoners van Heemskerk, in het bijzonder de direct omwonenden in Broekpolder, als de gemeente Heemskerk niet op de hoogte van deze plannen en de uitvoering hiervan. De mast staat op grond van Rijkswaterstaat en ook daarom was er geen directe betrokkenheid van de gemeente.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie