Russische experts waarschuwen voor GSM-gebruik door kinderen, Indymedia

maandag, 26 mei 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Indymedia.be 10 mei 2008
By BDS on 08/05/2008 - 18:50

Experts van de Russische Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (RCNIRP) waarschuwen voor de gevolgen van gsm-gebruik door kinderen. Voor het eerst in de geschiedenis worden kinderen en tieners op regelmatige basis blootgesteld aan de elektromagnetische straling van een gsm en dit zou wel eens verregaande gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige generaties.

Uit onderzoek van de Eurobarometer in 2006 bleek dat van de kinderen tussen de 12 en de 13 jaar maar liefst 70 procent met een gsm op zak loopt. Bij de negenjarige kinderen is dat al 23 procent. Volgens de verbruikersorganisatie OIVO hebben twee van de drie zestienjarige kinderen een gsm op zak (De Standaard, 14 maart 2007).

Uit experimenten met ratten en rattenembryos is naar voor gekomen dat gsm-straling een sterke invloed heeft op een ontwikkelend organisme. Vooral de effecten op het zenuwstelsel zijn verontrustend. De Russische wetenschappers benadrukken dat de straling niet enkel gevolgen heeft voor de algemene gezondheid, maar ook voor het gedrag en het cognitief functioneren. Uit een onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Neuroscience is bijvoorbeeld gebleken dat mensen die frequent gebruik maken van een GSM, na verloop van tijd een vertraagde hersenactiviteit vertonen (1).

Een kinderhoofd absorbeert meer straling dan het hoofd van een volwassene, omdat de schedel dunner is en het hoofd kleiner. Dit maakt kinderen bijzonder kwetsbaar. Bovendien zijn hun hersenen nog volop in ontwikkeling.

Volgens het RCNIRP kan gebruik van de gsm door kinderen en jongeren mogelijk leiden tot beschadiging van het zenuwstelsel: verzwakt geheugen en verminderde concentratie, verminderde mentale en cognitieve capaciteiten, irriteerbaarheid, verstoorde slaap en kans op epilepsie. Op termijn kunnen de gevolgen zelfs nog ernstiger zijn: hersentumor, tumor van de gehoor- en evenwichtszenuw (rond de leeftijd van 25-30 jaar), Alzheimer, dementie, depressie en andere vormen van neuronale degeneratie van de hersenstructuren (rond de leeftijd van 50-60 jaar).

Het RCNIRP wijst ten slotte op de urgentie van de problematiek en de nood aan dringende maatregelen om de gezondheid van kinderen te beschermen. De voorzitter van het RCNIRP, Prof. Oleg Grigoriev, pleit onder andere voor het meeleveren van brochures in de verpakking van nieuwe gsms, waarin de gevaren toegelicht worden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden, zodat zij op hun beurt hun kinderen kunnen inlichten.

De waarschuwingen zijn gelijklopend met die van tal van wetenschappers en artsen wereldwijd. Zo is bijvoorbeeld de Weense Artsenvereniging van mening dat jongeren onder de 16 jaar geen gebruik zouden mogen maken van een gsm (2). Ook volwassenen doen er volgens deze organisatie goed aan hun gsm-gebruik tot een minimum te beperken. In eigen land heeft een groep pediaters vorig jaar gepleit voor een verbod op gsm-gebruik door kinderen en adolescenten (3). Eén van hen, Prof. Van Gool van het UZ Gasthuisberg te Leuven, stelt dat er intussen meer dan voldoende aanwijzingen zijn voor de schadelijke effecten van elektromagnetische straling (4).

Bronnen:
eng.cnews.ru/news/top/indexEn.shtml?2008/04/18/297775
www.beperkdestraling.org/GSM/Brief_RNCNIRP_gsm_kinderen_04_2008.p...

Referenties:
(1)http://www.brainclinics.com/index.php?pId=118
(2)http://groups.google.com/group/mobilfunk_newsletter/msg/325dfa015bf48350?
(3)http://home.scarlet.be/~tsf94646/001/documents/Mobiele%20telefoons%20zijn%20geen%20speelgoed.pdf
(4)http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/146205/2008/01/24/Norm-elektromagnetische-straling-moet-1-000-keer-strenger.dhtml

Tips voor een verantwoord gsm-gebruik:
www.beperkdestraling.org/GSM/Tips_verantwoord_gsm-gebruik_v2_KLEU... (Nederlandstalig)
http://www.beperkdestraling.org/GSM/Que_puis-je_faire_au_niveau_du_téléphone_portable.pdf (Franstalig)

Meer informatie:
www.beperkdestraling.org (Vlaanderen)
www.stopumts.nl (Nederland)
www.001.be.cx (Wallonië)
www.microwavenews.com (VS)Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie