Kootwijk GSM/UMTS zendmast, Apeldoorn.nl

donderdag, 08 mei 2008 - Categorie: Berichten Nederland

Kootwijk GSM/UMTS zendmast, artikel 19 lid 2
Bron: Apeldoorn.nl

Hier vind u informatie over het bestemmingsplan Kootwijk GSM/UMTS zendmast, artikel 19 lid 2

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij van plan zijn om, met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan Kootwijk .

Het verzoek van KPN Mobile heeft betrekking op het realiseren van een GSM/UMTS zendmast op het perceel P 264, gelegen langs de snelweg A1 op de Veluwe ..

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken, te weten de aanvraag, de ruimtelijke onderbouwing en het bouwplan, liggen met ingang van 27 maart 2008 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadswarenhuis, Marktplein 1 en in het ''Stadhuis op Wielen''.Bijlage:
Ontwerpbesluit (PDF)
Voorontwerp (PDF)

Tot en met 7 mei 2008 kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Flier , telefoonnummer (055) 580 23 69 ..

Het Stadswarenhuis is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie