Heemskerkers krijgen duidelijkheid over zendmast, WEBREGIO.nl

maandag, 05 mei 2008 - Categorie: Berichten Nederland

WEBREGIO.nl 4 mei 2008

HEEMSKERK - Het plaatsen van de zendmast, die zonder medeweten van Heemskerkers is geplaatst op de Akermaat aan de Rijksweg A9, wordt binnenkort toegelicht. Veel mensen klaagden over de gang van zaken en wilde duidelijkheid.

UMS, het bedrijf dat het geplaatst heeft, zal binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren. Hierin zal de procedure rondom de plaatsing, alsmede de noodzaak van het plaatsen van C2000-masten worden toegelicht. Daarnaast zal de nodige aandacht worden besteed aan gezondheidsvragen.

UMS zal (direct) omwonenden in en rond Broekpolder een uitnodiging voor deze bijeenkomst sturen. Inmiddels heeft wethouder Van der Kolk telefonisch contact gehad met de vertegenwoordigers van de briefschrijvers over de actie die vanuit UMS wordt ondernomen. De mensen die een schriftelijke klacht over de gehele gang van zaken bij het gemeentebestuur hebben ingediend ontvangen van de gemeente een schriftelijk antwoord.

In tegenstelling tot wat werd gedacht is de gemeente niet betrokken geweest bij de plaatsing van deze zendmast. Omdat de plaatsing van C2000-masten vanuit de landelijke wetgeving is vrijgesteld van bouwvergunning, waren zowel de inwoners van Heemskerk, in het bijzonder de direct omwonenden in Broekpolder, als de gemeente Heemskerk niet op de hoogte van deze plannen en de uitvoering hiervan. De mast staat op grond van Rijkswaterstaat en ook daarom was er geen directe betrokkenheid van de gemeente.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie